Tin hoạt động

Giới thiệu Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ kết cấu sử dụng cốt liệu polystyrene” của Nghiên cứu sinh Lê Phượng Ly

Ngày tạo : 12/05/2019

Luận án “Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ kết cấu sử dụng cốt liệu polystyrene” của Nghiên cứu sinh Lê Phượng Ly thuộc chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309.

Đề tài đã đạt được một số kết quả nghiên cứu chính như: Đã xác định được rằng với cùng khối lượng thể tích, tính công tác của bê tông polystyrene kết cấu tỷ lệ thuận với tính công tác của bê tông nền và tỷ lệ nghịch với kích thước hạt lớn nhất của bê tông nền; Đã cho thấy rằng sử dụng cùng loại cốt liệu nặng trong bê tông nền thì độ phân tầng của bê tông polystyrene kết cấu tỷ lệ thuận với tính công tác của hỗn hợp bê tông nền và tỷ lệ nghịch với thể tích bê tông nền. Với cùng khối lượng thể tích, độ phân tầng tăng khi giảm kích thước hạt lớn nhất trong bê tông nền. Đã đề xuất và chứng minh được rằng sử dụng phụ gia điều chỉnh độ nhớt là biện pháp hiệu quả để hạn chế phân tầng; Đã xác định ảnh hưởng của thể tích bê tông nền, cường độ chịu nén của bê tông nền và kích thước hạt lớn nhất trong bê tông nền đến cường độ chịu nén của bê tông polystyrene kết cấu. Qua đó, đã đề xuất sử dụng bê tông nền với kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu không vượt quá 10 mm cho bê tông polystyrene kết cấu có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1.600 kg/m³; Đã đóng góp các số liệu về tính chất của bê tông polystyrene kết cấu từ D1600 đến D2000 như cường độ chịu kéo khi uốn, mô đun đàn hồi, độ co, độ hút nước, hệ số hóa mềm, lực nhổ cốt thép trong bê tông...; Đã cho thấy sự làm việc của tấm sàn sử dụng bê tông polystyrene kết cấu phù hợp với kết quả dự kiến khi sử dụng cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi thực tế để tính toán theo TCVN 5574:2012.

Kết cấu luận án gồm: Mở đầu, 05 chương, kết luận và tài liệu tham khảo.

Toàn văn luận án.

 

Các tin liên quan