Tin hoạt động

Seminar Kết cấu xây dựng về đề tài “Ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng sụp đổ lũy tiến, dưới ảnh hưởng của các phương pháp bố trí tải trọng và các vận tốc gia tải khác nhau”

Ngày tạo : 13/03/2018

Sáng ngày 14/3/2018, tại Hà Nội, Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng tổ chức buổi Seminar Kết cấu xây dựng về đề tài “Ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng sụp đổ lũy tiến, dưới ảnh hưởng của các phương pháp bố trí tải trọng và các vận tốc gia tải khác nhau”. Tham dự buổi seminar có TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng, TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng và các cán bộ, kỹ sư trong Viện quan tâm đến tham dự.

TS. Phạm Anh Tuấn trình bày đề tài tại buổi thảo luận

Toàn cảnh buổi thảo luận

Tại buổi thảo luận, các đại biểu được nghe TS. Phạm Anh Tuấn trình bày nội dung đề tài “Ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng sụp đổ lũy tiến, dưới ảnh hưởng của các phương pháp bố trí tải trọng và các vận tốc gia tải khác nhau”. Đề tài này nghiên cứu ứng xử giả tĩnh và ứng xử động của hệ kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động sụp đổ lũy tiến, chịu ảnh hưởng của các loại vận tốc gia tải, các phương pháp bố trí tải trọng, cũng như cho các hệ kết cấu khác nhau....

Buổi thảo luận đã thành công tốt đẹp. Quá đó các cán bộ, kỹ sư có thêm kinh nghiệm trong công tác tư vấn thiết kế sau này.

Các tin liên quan