Tin hoạt động

Nghiệm thu dự thảo Quy chuẩn quốc gia Nhà và công trình - Nhà văn phòng

Ngày tạo : 15/07/2015

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hội nhập trong lĩnh vực xây dựng, các công trình nhà ở của nước ta đã, đang được phát triển với quy mô rộng lớn và hiện đại. Để hội nhập được với thế giới trong lĩnh vực xây dựng chúng ta cần có các quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý của các loại hình công trình này. Vì vậy, việc biên soạn Quy chuẩn Nhà và công trình - Nhà văn phòng, mã số: 38 - 10 là cần thiết.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hội nhập trong lĩnh vực xây dựng, các công trình nhà ở của nước ta đã, đang được phát triển với quy mô rộng lớn và hiện đại. Để hội nhập được với thế giới trong lĩnh vực xây dựng chúng ta cần có các quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý của các loại hình công trình này. Vì vậy, việc biên soạn Quy chuẩn Nhà và công trình - Nhà văn phòng, mã số: 38 - 10 là cần thiết.
Ngày 09 tháng 3 năm 2012, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện đã nghiệm thu dự thảo Quy chuẩn với một số nội dung chính sau:
1. Quy định chung
-  Phạm vi điều chỉnh;
-  Đối tượng áp dụng;
-  Tài liệu viện dẫn;
-  Thuật ngữ và định nghĩa;
-  Các yêu cầu chung.
2. Quy định kỹ thuật
-  Yêu cầu về kiến trúc;
-  Yêu cầu về kết cấu;
-  Yêu cầu về thang máy;
-  Yêu cầu về hệ thống cấp nước và thoát nước;
-  Yêu cầu về thông gió và điều hòa và không khí;
-  Yêu cầu về chống ồn và chiếu sáng;
-  Yêu cầu về hệ thống thu gom rác;
-  Yêu cầu về cấp điện, thiết bị điện, chống sét và thông tin liên lac;
-  An toàn cháy.
Phụ lục: Yêu cầu thiết kế sảnh thông tầng. Quy chuẩn được biên soạn dựa trên các tài liệu chính về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và tài liệu liên quan; các tài liệu của Trung Quốc, Liên Bang Nga, Hoa kỳ, Vương quốc Anh và một số nước khác để đảm bảo tính khả thi và hiện đại. Với cách biên soạn như vậy là khoa học, đảm bảo Quy chuẩn có tính đồng bộ và thực tiễn. 
Nghiệm thu đề tài, nhóm thực hiện tiếp thu những ý kiến phản biện và đóng góp của Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo trình HĐKH Bộ.

Các tin liên quan