Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu BTCT dùng trong công trình dân dụng” Mã số: ĐTĐL.CN - 34/19

Ngày tạo : 22/11/2023

Ngày 21/11/2023, Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu BTCT dùng trong công trình dân dụng”, Mã số ĐTĐL.CN - 34/19, đơn vị chủ trì  Viện Khoa học công nghệ xây dựng, TS. Nguyễn Nam Thắng làm chủ nhiệm nhiệm vụ. Theo quyết định số 2122/QĐ-BKHCN ngày 22/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiêm thu có 9 thành viên, do PGS. TS. Lương Đức Long, Nguyên Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Phó chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng cùng sự có mặt của các thành viên đến từ Bộ Xây dựng, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và chuyên gia độc lập. Tham dự Hội đồng, về phía Bộ Khoa học và công nghệ có TS. Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và các chuyên viên quản lý đề tài, đại diện Vụ Kế hoạch tài chính, đại diện Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước. Đại điện Viện Khoa học công nghệ xây dựng có TS. Đinh Quốc Dân Phó Viện trưởng và nhóm thực hiện đề tài.

 

Toàn cảnh Hội đồng khoa học công nghệ

 

Chủ trì nhiệm vụ TS. Nguyễn Nam Thắng báo cáo tại Hội đồng

 

 TS. Đinh Quốc Dân Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội đồng

 

Thay mặt nhóm đề tài, TS. Nguyễn Nam Thắng lý giải xuất phát từ tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn ồ ạt, năm 2016-2017 Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo hạn chế tiến tới dừng xuất khẩu cát nhiệm mặn và đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng phục vụ nhu cầu trong nước, giao cho Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn phục vụ xây dựng trong nước, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành theo quy định. Chủ nhiệm tóm tắt toàn bộ quá trình nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đầy đủ, bài bản, các kết quả đạt được của đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, nhấn mạnh đây là đề tài rất cần thiết để khắc phục tình hình khan hiếm cát sông hiện nay, đề tài có nhiều nội dung khoa học, công nghệ mới phải nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học và đánh giá khả năng ứng dụng cho kết cấu bê tông cốt thép công trình dân dụng trong thực tiễn. Để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, tháng 3/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến rộng rãi các chuyên gia trong và ngoài Viện để nhóm đề tài tiếp thu hoàn thiện và bảo vệ Hội đồng khoa học cấp Viện tháng 6/2023. Nhóm đề tài đã tiếp thu, rà soát, bổ sung để các sản phẩm khoa học, lô gích và chặt chẽ trước khi trình Hội đồng cấp quốc gia. Tại phiên họp, Hội đồng khoa học cấp quốc gia đánh giá nhiệm vụ đã được hoàn thành đầy đủ số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm theo hợp đồng, bao gồm: Sản phẩm Dạng I: 01 nhà khung bê tông cốt thép dân dụng 02 tầng, diện tích sàn 100m2 sử dụng cốt liệu cát nhiễm mặn tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Sản phẩm dạng II: 01 Báo cáo tổng kết đề tài, 01 Dự thảo tiêu chuẩn, 01 Hướng dẫn sử dụng cát nhiễm mặn; 01 bộ tài liệu cơ sở khoa học dử dụng cát nhiễm mặn; Sản phẩm dạng 3: 04 bài báo khoa học công nghệ; Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ và 01 Thạc sĩ đã bảo vệ thành công. Cấu trúc báo cáo tồng kết đề tài gồm Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Khảo sát, phân tích, nghiên cứu đánh giá các tính chất của cát nhiễm mặn; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao độ bền cho kết cấu bê tông cốt thép cốt liệu cát nhiễm mặn; Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép cốt liệu cát nhiễm mặn; Ứng dụng thực tiễn công trình dân dụng khung bê tông cốt thép cốt liệu cát nhiễm mặn; Kết luận và kiến nghị. Dự thảo tiêu chuẩn, hướng dẫn sử dụng và Bộ tài liệu cơ sở khoa học cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu BTCT dùng trong công trình dân dụng. Các bộ tài liệu kỹ thuật này về cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Các nhận xét, góp ý của thành viên Hội đồng đều đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, bài bản, khoa học và hiệu quả của nhóm nghiên cứu. Nhóm cần bổ sung, rà soát lại một số nội dung như: thống nhất thuật ngữ về mác bê tông, cấp độ bền; tốc độ ăn mòn cốt thép; một số kết luận chương cần nêu bật và bám sát kết quả nghiên cứu; bổ sung danh mục tên bảng; Đối với phần tổng quan cập nhật thêm thông tin nghiên cứu cát nhiễm mặn có sử dụng biện pháp rửa. Đối với dự thảo tiêu chuẩn cát nhiễm mặn cần bám sát nội dung cần tiêu chuẩn hóa. Đối với công trình Nhà thí nghiệm, nhóm đề tài xem xét kiến nghị biện pháp theo dõi lâu dài.

Kết luận phiên họp, PGS.TS. Lương Đức Long Chủ tịch Hội đồng cảm ơn tổ chuyên gia đã làm việc hết sức nghiêm túc và công phu kiểm tra công trình Nhà thí nghiệm tại Thừa Thiên - Huế và các sản phẩm khoa học để báo cáo Hội đồng, cảm ơn các thầy phản biện, các thành viên Hội đồng, đã có những ý kiến góp ý xác đáng để nhóm hoàn thiện, chỉnh sửa. Nhóm đề tài cần rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa theo những ý kiến góp ý của Hội đồng gửi phản biện và Chủ tịch Hội đồng xem lại trước khi nộp sản phẩm cuối cùng cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các thành viên Hội đồng đều thống nhất đánh giá nhóm đề tài đã hoàn thành đầy đủ nội dung, khối lượng, chất lượng nhiệm vụ theo hợp đồng. Hội đồng khoa học đánh giá Nhiệm vụ ĐTĐL.CN - 34/19 đạt yêu cầu (9/9 thành viên đồng ý nghiệm thu)./.

 

Các tin liên quan