Tin hoạt động

Công bố và trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng

Ngày tạo : 07/04/2023

Ngày 6/4/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bí thư đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt: Trung tâm Tư vấn thiết bị và xây dựng, Trung tâm Công nghệ xây dựng.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố Quyết định số 489/QĐ-VKH ngày 03 tháng 4 năm 2023 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Thanh, Thạc sĩ kỹ thuật, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng.

 

Viện trưởng Nguyyễn Hồng Hải  trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng Lãnh đạo 02 Trung tâm

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng đ/c Nguyễn Ngọc Thanh đã được sự tin tưởng, tín tưởng, ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Trung tâm. Đồng chí Thanh là một cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn, mong rằng trên cương vị mới đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần phát triển lĩnh vực tư vấn giám sát của Trung tâm. Viện trưởng nhấn mạnh, lĩnh vực tư vấn giám sát là lĩnh vực lớn, mang lại thương hiệu cho Viện, chính vì vậy Trung tâm Công nghệ xây dựng cần đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đầu tư công, thực hiện công việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự kỳ vọng của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ Trung tâm.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo: Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng, Trung tâm Công nghệ xây dựng và VCNLĐ Trung tâm đã tin tưởng, ủng hộ. Đồng chí hứa sẽ cố gắng phát huy hơn nữa góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm. 

 

Các tin liên quan