Tin hoạt động

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2018

Ngày tạo : 21/02/2018

Sáng ngày 12/02/2018, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2018. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đã làm được trong năm trước và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm sau theo bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ công nhân viên chức.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã thông qua 5 nội dung gồm: Kiểm điểm Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức năm 2017; Dự thảo Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức năm 2018; Báo cáo công tác của Ban thanh tra nhân dân 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 và Dự thảo báo cáo tài chính năm 2018. Hội nghị đã nhất trí cao và thông qua Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Viện đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2017.

Viện trưởng Nguyễn Đại Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh cho rằng trong năm 2017 Viện đã làm tốt mọi công tác. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 Viện vừa phải hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý nhà nước vừa phải có thu nhập cao; phải nghiên cứu tìm tòi cơ chế, mô hình hoạt động; công việc thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Ngoài ra, Viện cần tổ chức tốt Hội nghị Khoa học Quốc tế và lễ kỷ niệm Thành lập Viện cũng như 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng.

 

Các tin liên quan