Tin hoạt động

Thử nghiệm hệ thống hệ cửa của công trình M - One Gia Định

Ngày tạo : 24/04/2019

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm mẫu thử nghiệm hệ cửa đi lùa D5 cho công trình M - One Gia Định. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm hệ cửa đi lùa D5 có kính thước 2,265 m (cao) x 1,830 m (rộng). Mẫu thử nghiệm hệ cửa đi lùa D5 có kính thước 1,830 m (cao) x 1,430 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là: (a) Độ lọt khí với Plk = ± 320 Pa; (b) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  480 Pa trong 15 phút; (c) Tính năng kết cấu với Pkc = 1720 Pa và -1720 Pa; (d) Tải trọng ở trạng thái cực hạn Pch = 1,5*Pkc = 2400 Pa và -2400 Pa.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn giám sát và đại diện đơn vị thi công.

 

Các tin liên quan