Tin hoạt động

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh

Ngày tạo : 26/08/2018

Sáng ngày 24/8/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh với đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm mô hình tổng thể nhà cao tầng bê tông cốt thép bán lắp ghép chịu tải trọng động đất ở Việt Nam”, Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201. Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên. Đến dự hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ có TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đại diện cho cơ sở đào đạo và bạn bè, đồng nghiệp, người thân của nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh bảo vệ luận án tại Hội đồng

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Luận án gồm phần mở đầu, bốn chương, phần kết luận và kiến nghị, danh mục các tài liệu tham khảo, danh mục các bài báo khoa học liên quan của tác giả và phụ lục. Luận án Nghiên cứu ứng xử tổng thể của kết cấu nhà cao tầng BTCT bán lắp ghép chịu tải trọng động đất trong điều kiện Việt Nam, qua đó đánh giá được khả năng chịu động đất của dạng kết cấu này. Bằng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm kết hợp với phương pháp nghiên cứu lý thuyết, luận án đã đánh giá được khả năng kháng chấn tổng thể của hệ kết cấu không gian nhà cao tầng BTCT bán lắp ghép trong và  ngoài giai đoạn đàn hồi;  Đánh giá được ứng xử của một số mối nối đặc trưng được thiết kế và cấu tạo trong nhà cao tầng BTCT bán lắp ghép ở Việt Nam khi chịu tải trọng động đất;...

Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu luận án đã đáp ứng yêu cầu khoa học và có ý nghĩa thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh không trùng lặp, phù hợp với đề tài nghiên cứu; đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã nhất trí thông qua kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Hoàng Mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

 

Các tin liên quan