Tin hoạt động

Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày tạo : 26/01/2021

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng và được sự đồng ý của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, ngày 19/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn Viện tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện, đồng chí Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn thuộc Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Viện, đồng chí Nguyễn Nam Thắng trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo nêu rõ, Công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng giữ vững đoàn kết, tập trung, nỗ lực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Công đoàn Bộ đã ban hành, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai tiến bộ kỹ thuật, về cơ bản đảm bảo đời sống, việc làm thu nhập cho CNVCLĐ. Công đoàn đã chủ động phối hợp với Lãnh đạo Viện thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” CNVCLĐ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2019-2020…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: công tác chuyên môn, tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học; tập trung giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước của Ngành; cùng với chính quyền giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tổ chức phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động tổ chức đoàn”…

Nhân dịp này, Công đoàn Viện KHCN Xây dựng công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019, 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng Phụ trách trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019, 2020.

Các tin liên quan