Tin hoạt động

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thi

Ngày tạo : 24/07/2019

Ngày 24/7/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện do PGS.TS. Cao Duy Tiến làm Chủ tịch đã họp đánh giá luận án tiến sỹ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thi với đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro bay thay thế xi măng để chế tạo bê tông dùng cho cấu kiện đúc sẵn trong điều kiện dưỡng hộ nhiệt ẩm”, Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309. Đến dự Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ có TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệxây dựng đại diện cho cơ sở đào đạo, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá luận án

 

Luận án nghiên cứu tập trung làm rõ quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm phù hợp tương ứng với các mức tỷ lệ sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện thay thế xi măng khác nhau để sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn là cần thiết, góp phần giải quyết nhu cầu thực tế ở Việt Nam hiện nay. Luận án được trình bày trong 05 chương chính cùng phần Mở đầu, Kết luận – Kiến nghị và 04 Phụ lục. Luận án đã có một số đóng góp mới bao gồm: đã xác định được các chế độ nhiệt thích hợp để tạo ra đá xi măng - tro có cường độ cao ở tuổi sớm (1 ngày) trên cơ sở vật liệu Việt Nam (xi măng Nghi Sơn PC40 và tro bay Nhiệt điện Bà Rịa Vũng Tàu) với các tỷ lệ tro bay trên chất kết dính khác nhau, đá xi măng - tro với tỷ lệ 20-50% T/CKD, dưỡng hộ nhiệt ẩm ở 55-88ºC đảm bảo được sự phát triển cường độ theo thời gian, có khả năng bảo vệ cốt thép, không gây hư hỏng bê tông do kết tinh ettringite chậm (DEF) và có thể được sử dụng để chế tạo bê tông chưng hấp cường độ cao trên 60 MPa ở 1 ngày tuổi ; đã xác định được chế độ nhiệt thích hộp để chế tạo bê tông cường độ cao trên 60 MPa ở tuổi 1 ngày với các tỷ lệ tro trên chất kết dính khác nhau, ...

Luận án là công trình nghiên cứu của tác giả, đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật, phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309.

Với kết quả 06/06 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thi.

Đại diện Lãnh đạo Viện và các Thầy trong Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Nghiên cứu sinh

 

Các tin liên quan