Tin hoạt động

Lễ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm năm 2014 Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 16/07/2015

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng 81- Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội, đã diễn ra Lễ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng 81- Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội, đã diễn ra Lễ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.

Tham dự buổi lễ có TS. Trịnh Việt Cường- Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy, TS. Trần Bá Việt- Phó Viện trưởng cùng toàn thể các đồng chí Trưởng, Phó các Đơn vị và các đồng chí Bí thư Chi bộ.Tại buổi lễ, TS. Vũ Thị Ngọc Vân- Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật đã đọc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Viện. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Viện thực hiện tổng số 49 nhiệm vụ KHCN; thực hiện 60 lượt nhiệm vụ phục vụ quản lý NN và thực hiện tốt các công tác triển khai. Cụ thể các thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm như sau:

I. Nhiệm vụ KHCN

          - Đề tài nghiên cứu: Đang thực hiện 13 đề tài (trong đó 2 mở mới, chuyển tiếp 11), đang chờ bảo vệ Bộ 2 đề tài.

          - Biên soạn tiêu chuẩn, Quy chuẩn: Đang thực hiện 31 TC và QC, trong đó có 6 QC.

          - Dự án: Viện thực hiện 05 DA, trong đó có 04 DA tăng cường năng lực KĐ, 01 DAHTQT theo Nghị định thư với Australia.

II. Phục vụ chức năng QLNN của Bộ

          Sáu tháng đầu năm, Viện đã thực hiện trên 60 lượt nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước.

III. Hoạt động triển khai kỹ thuật

            - Giá trị ký: Tính đến 30/6/2014, toàn Viện đã ký 198,79 tỷ đồng, bằng 84 % so với giá trị ký được cùng kỳ năm 2013 (237,75 tỷ) và bằng 64% KH năm 2014.

 - Thực hiện tốt việc phân phối, hoàn chứng từ ...

IV. Công tác đầu tư phát triển Viện

          - Dự án Tăng cường trang thiết bị: Mua sắm Thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt VLXD cho phòng thí nghiệm Môi trường bằng vốn đề tài và vốn đầu tư phát triển Viện; Viện trưởng đã duyệt danh mục thiết bị đầu tư năm 2014 vốn đầu tư phát triển Viện. Viện đã có văn bản xin chủ trương đầu tư của Bộ Xây dựng; Phòng KHKT đang lập HSMT để triển khai ngay khi có văn bản chấp thuận của Bộ Xây dựng.

          - Dự án Sửa chữa xây dựng nhỏ Viện KHCN XD năm 2014: Để đảm bảo cơ sở vật chất nhà xưởng, môi trường cây xanh tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho CBCNV toàn Viện, Viện đã duyệt xong thiết kế và dự toán các hạng mục cải tạo: Hệ thống bơm nước mưa; Phòng họp số 2; Khu WC khối chức năng; Sửa chữa cửa đi, cửa sổ; Sửa chữa phòng làm việc Phòng thí nghiệm gió; Sửa chữa mái gara xe máy.

V. Công tác tài chính kế toán

          - Sử dụng tốt vốn NSNN cấp

          - Trách nhiệm nộp: Đã nộp 13,583 tỷ đồng vào NSNN; Hoàn thành đúng hạn việc nộp thuế, quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác với Nhà nước.

          - Công tác khác: Đã hoàn thành báo cáo công khai tài chính năm 2013 của Viện và một số công tác khác.

VI. Công tác Hành chính và tổ chức cán bộ

          - Công tác tổ chức cán bộ

+ Tổng số CBCNV đến 30/6/2014: 566 CB (trong đó 71 CB do các đơn vị tự trả lương).

+ Ký mới HĐLĐ: 11 CB; Chấm dứt HĐLĐ: 16 CB;

+ Đảm bảo tốt công tác thi đua, khen thưởng, cử cán bộ đi học tập công tác nước ngoài; Làm các thủ tục theo quy định bổ nhiệm mới 01 CB, bổ nhiệm lại 02 CB; QĐ giao nhiệm vụ cho 08 CB; QĐ cử đi công tác nước ngoài 05 CB; Thực hiện các thủ tục nâng bậc lương thường xuyên 2014 cho 152 CB và một số công tác khác.

          - Công tác hành chính: Đảm bảo tốt công tác văn thư, quản lý con dấu, lưu trữ và đảm bảo thông tin liên lạc của Viện thông suốt; Chuẩn bị kịp thời các tài liệu, văn bản phục vụ công tác của Lãnh đạo Viện; Tổ chức phục vụ tốt các Hội nghị, Hội thảo và đón tiếp các đoàn khách trong nước và ngoài nước; Công tác bảo vệ cơ quan, an ninh quốc phòng và dân quân tự vệ đã duy trì được nề nếp hoạt động...    

VII. Công tác ĐT - TT khoa học, hợp tác Quốc tế

          - Thư viện, lưu trữ: Đảm bảo tốt công tác thư viện và lưu trữ.

          - Đào tạo: Đào tạo thí nghiệm viên, đào tạo nâng cao và tập huấn sau đại học, phổ biến văn bản pháp luật.

          - Đào tạo Tiến sĩ: Đã tuyển được 05 NCS mới; Tổ chức các lớp học thuộc học phần tiến sĩ cho NCS học, tổ chức bảo vệ cấp Cơ sở cho 1 NCS, tổ chức bảo vệ cấp Viện cho 1 NCS.

          - Tạp chí: Đã  xuất bản 02 số tạp chí với 540 cuốn.

          - Thông tin mạng Website: 6 tháng đầu năm đã có 69 tin  (so với cùng kỳ năm 2013 là 95 tin).

          - Hợp tác Quốc tế: Tiếp tục phát huy những mối quan hệ sẵn có và mở rộng quan hệ với các tổ chức, quốc gia khác.

VIII. Các công tác Đoàn thể quần chúng và các công tác khác

- Các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, đoàn TN, Phụ nữ, CCB dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện được phát huy được vai trò của mình trong 06 tháng qua, đã tổ chức tốt lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động văn thể theo phong trào của Cơ quan Bộ XD và địa phương ...
-  Chứng nhận ISO các PTN: Hoàn thành công tác hành động khắc phục đánh giá giám sát định kỳ lần 01- Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các LAS XD 02 – Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và LAS XD 04 – Phòng thí nghiệm Môi trường; PTN VILAS 264 – TT tư vấn thiết bị và Xây dựng  tại Viện; LAS XD 578 – Trung tâm thí nghiệm tổng hợp về kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng Miền trung tại Huế.
    - Công tác hiệu chuẩn thiết bị tại các PTN:  Hoàn thành việc ký hợp đồng hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm trong và ngoài Viện; đang tiến hành hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm tại các PTN theo kế hoạch.
    - Quy chế NC-TK: Viện trưởng đã ký quyết định ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/4/2014;

       - Cuốn giới thiệu năng lực Viện và tờ gấp quảng cáo: đã hoàn thành việc in ấn, nghiệm thu sản phẩm.

Đánh giá chung về thực hiện KH 6 tháng đầu năm 2014: Xác định được khó khăn ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo, Đảng ủy Viện đã có những chỉ đạo điều hành cụ thể qua từng tháng, từng loại hình công việc để đáp ứng được yêu cầu QLNN của Ngành và nhu cầu của thị trường. Mặc dù giá trị triển khai tiến bộ kỹ thuật của Viện không đảm bảo kế hoạch năm đã đề ra, nhưng về cơ bản đã đảm bảo công ăn việc làm và ổn định tư tưởng của CBCNV toàn Viện, chuẩn bị mọi điều kiện để đáp ứng thực tế khi thị trường có sự khởi sắc.

Các tin liên quan