Tin hoạt động

Đảng ủy Viện KHCN Xây dựng đón tiếp trọng thể Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng

Ngày tạo : 16/07/2015

Ngày 28 tháng 8 năm 2013, Đảng ủy Viện KHCN Xây dựng đã đón tiếp trọng thể Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng tại trụ sở chính của Viện số 81 Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội. Đây là Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng được thành lập theo Quyết định số 819-QĐ/TW của Bộ Chính trị,  kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 28 tháng 8 năm 2013, Đảng ủy Viện KHCN Xây dựng đã đón tiếp trọng thể Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng tại trụ sở chính của Viện số 81 Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội. Đây là Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng được thành lập theo Quyết định số 819-QĐ/TW của Bộ Chính trị,  kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
Thành phần Đoàn Kiểm tra Trung ương gồm có các đồng chí trong Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.
Tiếp đón Đoàn Kiểm tra Trung ương có các đồng chí trong Đảng ủy lãnh đạo Viện và Chủ tịch công đoàn.
Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà- Ủy viên Kiểm tra Trung ương Đảng- Phó trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn, nêu nhiệm vụ công tác của Đoàn. Sau đó đồng chí Trịnh Việt Cường- Bí thư Đảng ủy- Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã có bài phát biểu chào đón Đoàn và giới thiệu các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng ủy lãnh đạo Viện.
Một số hình ảnh tại buổi họp:Với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng sự mong mỏi và niềm tin của cán bộ đảng viên, trong thời gian tới, Đảng ủy Viện KHCN Xây dựng tiếp tục đưa ra các giải pháp thiết thực để chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Theo đó, các đơn vị, cá nhân cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Các tin liên quan