Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Phương pháp thử cơ bản cho cốt liệu theo định hướng mới, mã số TC 33-21

Ngày tạo : 29/08/2022

Ngày 26/8/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Phương pháp thử cơ bản cho cốt liệu theo định hướng mới, mã số TC 33-21. TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng – Chủ tịch Hội đồng và các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Viện Vật liệu xây dựng và Viện KHCN Xây dựng.

Hội đồng đã nghe ThS. Đỗ Thị Lan Hoa, chủ trì nhiệm vụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 05 tiêu chuẩn trong bộ 13 tiêu chuẩn, gồm 04 tiêu chuẩn phương pháp thử về cơ lý và 01 tiêu chuẩn thuộc phần thí nghiệm tính chất hóa học: Phân tích hóa học (EN 1744-1:2009 (A1:2012) Tests for chemical properties of aggregates - Part 1:  Chemical analysis); Xác định độ chống va đập (EN 1097-2:2020 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation); Xác định khối lượng thể tích xốp tự nhiên và độ hổng (EN 1097-3:1998 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3:  Determination of loose bulk density and voids); Xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy khô trong tủ sấy (EN 1097-5:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5:  Determination of the water content by drying in a ventilated oven); Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước (EN 1097-6:2013 Tests for mechanical and physical properties of aggregates  - Part 6:  Determination of particle density and water absorption).  

Các tiêu chuẩn được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn châu Âu để có thể đưa vào sử dụng đồng bộ đảm bảo tính hệ thống. Các tiêu chuẩn đưa ra các quy trình áp dụng cho các loại cốt liệu sử dụng với nguồn gốc, công năng khác nhau: gồm cả cốt liệu cho bê tông, vữa, thi công hạ tầng, bê tông at-phan, cốt liệu có nguồn gốc từ thải phẩm của các ngành khác,… Kết cấu tiêu chuẩn phương pháp thử bố cục gồm các nội dung: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa (nếu cần); Nguyên tắc; Thiết bị, dụng cụ; Vật liệu thử; Chuẩn bị và bảo quản mẫu; Cách tiến hành; Biểu thị kết quả; Báo cáo kết quả thử nghiệm; Các phụ lục (nếu có).

Hội đồng đã nghe các chuyên gia trong và ngoài Viện trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung các dự thảo tiêu chuẩn, như: sử dụng thuật ngữ; ghi chú hình vẽ, đồng bộ với các tiêu chuẩn khác đã thực hiện;

Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện dự thảo các tiêu chuẩn, mã số TC 33-21. Nhóm đề tài cần xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của phản biện và các thành viên Hội đồng; nên trao đổi thêm với Viện Vật liệu xây dựng để đồng bộ một số tiêu chuẩn, thuật ngữ kỹ thuật. Hội đồng đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, khoa học của nhóm nghiên cứu và đề tài được đánh giá loại xuất sắc.

 

Các tin liên quan