Quá trình phát triển

Lịch sử phát triển Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng trực thuộc Bộ Kiến trúc được thành lập ngày 18/11/1963, có chức năng chủ yếu là thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. ... Chi tiết