Tin hoạt động

Đại hội điểm Chi bộ - Chi bộ Viện chuyên ngành Bê tông tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày tạo : 23/03/2020

Ngày 20/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Viện chuyên ngành Bê tông trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trọng thể tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Khách mời tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện.

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ nêu rõ Chi bộ hiện nay có 15 đồng chí; đa số đảng viên là những hạt nhân chính lãnh đạo và thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, triển khai các hoạt động bám sát nghị quyết đã được đề ra tại đại hội và nghiêm túc triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và đã đạt được những thành tích toàn diện trên các lĩnh vực như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo trong các hoạt động của Viện Chuyên ngành Bê tông, thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý Nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghiên cứu sinh, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, công tác triển khai kỹ thuật, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Đảng viên của chi bộ luôn chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ cấp trên chi bộ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị trong công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác lãnh đạo đoàn thể.

Phát huy kết quả đã đạt được, Chi bộ đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022, thực hiện tốt, có hiệu quả trên các lĩnh vực như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng; phục vụ quản lý Nhà nước; nghiên cứu khoa học, triển khai...

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Viện KHCN Xây dựng, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Viện chúc mừng Chi bộ Viện chuyên ngành Bê tông được Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng chọn Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Viện chuyên ngành Bê tông nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Đồng chí tin tưởng với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy mới sẽ phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng.

Ban chấp hành Đảng ủy Viện tặng hoa chúc mừng chi ủy Viện chuyên ngành Bê tông nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Viện Chuyên ngành Bê tông nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Hoàng Minh Đức - Giám đốc Viện chuyên ngành Bê tông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Đỗ Thị Lan Hoa - Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Bê tông giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

Các tin liên quan