Tin hoạt động

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật

Ngày tạo : 07/06/2022

Ngày 07/6/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết bổ nhiệm Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Hồng Hải, Bí thư đảng ủy, Viện trưởng, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo và toàn thể VCNLĐ đơn vị.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định số 898/QĐ-VKH ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc bổ nhiệm ông Trần Huy Tấn, Tiến sĩ kỹ thuật, Phó Giám đốc Phụ trách giữ chức vụ Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật, Viện KHCN Xây dựng kể từ ngày 02/6/2022.

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng đồng chí Trần Huy Tấn đã được sự tin tưởng, ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ đơn vị. Viện trưởng chỉ đạo, đồng chí Tấn cần thực hiện một số nhiệm vụ: cần có phối hợp, kết nối chặt chẽ các hoạt động với các đơn vị trong Viện; xây dựng đội ngũ chuyên môn sâu, tổ chức các buổi trao đổi học thuật, quảng bá hình ảnh đơn vị; quan tâm đến thương hiệu đơn vị. Với vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, đồng chí sẽ đẩy mạnh các hoạt động, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ đơn vị.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, Giám đốc Trần Huy Tấn cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm đã tin tưởng, ủng hộ, giao nhiệm vụ. Đồng chí hứa sẽ cố gắng hết mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và VCNLĐ của đơn vị.

Các tin liên quan