Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng điều động, giao nhiệm vụ cán bộ chủ chốt của Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng

Ngày tạo : 05/08/2020

Ngày 04/8/2020, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao các quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng và điều chuyển giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt của Trung tâm. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo: Phòng chức năng, Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng, Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật, Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng và toàn thể VCNLĐ của Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng.

Theo đó, các quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng là:

1.   Quyết định số 1035/QĐ-VKH ngày 31 tháng 7 năm 2020 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Lâm - Thạc sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, kể từ ngày 31/7/2020;

2.   Quyết định số 1070/QĐ-VKH ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc điều chuyển ông Trần Hùng - Tiến sĩ kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng phòng Tư vấn các dự án quốc tế và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, kể từ ngày 01/8/2020;

3.   Quyết định số 1071/QĐ-VKH ngày 31 tháng 7 năm 2020 điều chuyển ông Dương Văn Tuân - Thạc sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ Trưởng phòng Kết cấu và nền móng công trình trực thuộc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, kể từ ngày 01/8/2020;

4.   Quyết định số 1072/QĐ-VKH ngày 31 tháng 7 năm 2020 điều chuyển bà Đỗ Hồng Lương - Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp trực thuộc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, kể từ ngày 01/8/2020;

5.   Quyết định số 1073/QĐ-VKH ngày 31 tháng 7 năm 2020 điều chuyển ông Trịnh Việt Dũng - Kỹ sư xây, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư vấn các dự án quốc tế và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, kể từ ngày 01/8/2020;

6.   Quyết định số 1075/QĐ-VKH ngày 31 tháng 7 năm 2020 giao nhiệm vụ cho ông Trần Danh Sơn - Tiến sĩ kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kết cấu và nền móng công trình trực thuộc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, kể từ ngày 01/8/2020.

Viện trưởng Nguyễn Đại Minh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng cho ông Nguyễn Sơn Lâm

 

Viện trưởng Nguyễn Đại Minh trao quyết định giao nhiệm vụ cho 06 cán bộ chủ chốt của Trung tâm

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh chúc mừng các cán bộ chủ chốt đã được sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và VCNLĐ của Trung tâm. Viện trưởng chúc các cán bộ được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ hôm nay có sức khỏe tốt, ủng hộ, giúp đỡ Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo, điều hành Trung tâm ngày càng phát triển, thành công rực rỡ trở thành một trong những đơn vị mạnh của Viện.  hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Viện trưởng chỉ đạo Lãnh đạo Trung tâm cần sớm thực hiện một số nhiệm vụ như: ổn định nơi làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện tốt việc bàn giao, phân chia các việc đang thực hiện, kiện toàn tổ chức sơ sở đảng, công đoàn và tập trung vào công tác nghiên cứu triển khai; Bên cạnh việc hợp tác quốc tế phải đi đôi với đào tạo con người, tiến tới nhận diện thương hiệu.

Các cán bộ chủ chốt Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng bày tỏ sự cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng chức năng và các đơn vị đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Các cán bộ được điều động và giao nhiệm vụ hứa sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực phấn đấu hết mình, phối hợp tốt với Lãnh đạo trung tâm và các đơn vị trong Viện đưa Trung tâm phát triển ổn định đáp ứng yêu cầu Viện giao.

Viện trưởng chúc mừng VCNLĐ Trung tâm các Dự án quốc tế và Xây dựng

Các tin liên quan