Tin hoạt động

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4 và nghị quyết chuyên đề số 04, 05, 06 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Ngày tạo : 25/04/2017

Chiều ngày 21/4/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện KHCN Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết chuyên đề số 04, 05, 06 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho toàn thể đảng viên trong Viện.

Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TW truyền đạt, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết chuyên đề số 04 của Đảng bộ Khối về việc “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; Nghị quyết số 05 về “ Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển biến” trong nội bộ”  và Nghị quyết  số 06 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

Buổi học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4 và 03 Nghị quyết chuyên đề là rất cần thiết. Qua đó, các đảng viên được nắm bắt, quán triệt các nội dung Nghị Quyết xây dựng thành chương trình, hành động triển khai phù hợp với từng chi bộ nơi công tác.

Các tin liên quan