Tin hoạt động

Công bố và trao quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng BIM trong xây dựng, bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm

Ngày tạo : 07/04/2023

Ngày 6/4/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng BIM trong xây dựng (Trung tâm BIM), quyết định điều động bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm. Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Trung tâm BIM, Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng và một số đơn vị trực thuộc Viện.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố: Quyết định số 333/QĐ-VKH ngày 3 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng Bim trong xây dựng trực thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Quyết định số 479/QĐ-VKH ngày 30 tháng 3 năm 2023 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Chủ, Kỹ sư Xây dựng,  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết và xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn và Ứng dụng BIM trong xây dựng - Viện KHCN Xây dựng; Quyết định số 478/QĐ-VKH ngày 30 tháng 3 năm 2023 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Tuấn, Kỹ sư Xây dựng, Trưởng phòng trực thuộc Trung tâm Tư vấn thiết và xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và Ứng dụng BIM trong xây dựng - Viện KHCN Xây dựng và các quyết định giao nhiệm vụ cho các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc Trung tâm.

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Giám đốc Vũ Văn Chủ, Tân Phó Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn

 

Lãnh đạo Viện chúc mừng Tân Giám đốc Vũ Văn Chủ, Tân Phó Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải  trao quyết định giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt của Trung tâm BIM

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng Trung tâm BIM, Tân Giám đốc, Tân Phó Giám đốc và các đồng chí được bổ nhiệm. Viện trưởng chỉ đạo Trung tâm cần thực hiện một số nhiệm vụ như: xây dựng lộ trình thực hiện, Trung tâm cần ý thức được đây là sự kỳ vọng không chỉ VCNLĐ Trung tâm mà còn là sự kỳ vọng của các đơn vị mong muốn sử dụng công nghệ BIM; cần sử dụng tối ưu hóa lợi nhuận mang lại lợi ích thành công cho đơn vị, cho Viện; cần quan tâm công tác cán bộ; giữ gìn đoàn kết Trung tâm và các đơn vị trong Viện, minh bạch chia sẻ lợi ích; BIM là công nghệ nhưng cần phải tập trung vào chuyên môn sâu như tư vấn giám sát, quản lý dự án cho các công trình công nghiệp, dự án nước ngoài; nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành các thủ tục hành chính, cần tạo cho cán bộ có tư duy hoạt động chuyên nghiệp… Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng với sự quyết tâm, sự kỳ vọng của Viện, Trung tâm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ Viện.

Phát biểu tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng Bim trong xây dựng bày tỏ sự cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng chức năng đã tin tưởng, tin nhiệm, ủng hộ và giao nhiệm vụ. Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ ý thức được đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là thách thức lớn cần cố gắng không ngừng học hỏi, nỗ lực phấn đấu hết mình, đảm bảo mục tiêu kinh doanh BIM vì mục tiêu hướng đến thông minh hơn, nhanh hơn, tốt hơn giúp Trung tâm vượt qua mọi thách thức, phát triển bền vững góp phần vào sự nghiệp phát triển của Viện./.

 

Các tin liên quan