Tin hoạt động

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng năm 2019

Ngày tạo : 12/05/2019

Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn mở rộng năm 2019 nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, quý I/2019 và kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng tổ công đoàn, tổ trưởng tổ nữ công của các đơn vị trong Viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoài báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoài, Chủ tịch Công đoàn Viện báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong năm 2018, quý I/2019 và kế hoạch năm 2019.  Theo báo cáo, Công Đoàn Viện đã đạt được nhiều kết quả có thể kể đến như:  Các chính sách liên quan đến người lao động được Công đoàn thực hiện nghiêm túc, kịp thời, 100% đoàn viên công đoàn được đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, đời sống của các đoàn viên đảm bảo, thu nhập tăng; Công tác tuyên truyền luôn được phổ biến thường xuyên, liên tục;  Công tác chăm lo đời sống, vật chất luôn được tổ chức kịp thời, 100% các Tổ công đoàn đã tổ chức cho công nhân viên chức lao động đi tham quan nghỉ mát;... Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 Công đoàn Viện tiếp tục đẩy mạnh việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào tháng 6/2019; Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên; Tổ chức làm thẻ đoàn viên cho đoàn viên công đoàn trong toàn Viện.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Trần Thị Lan, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Bộ công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Các quyết định gồm: Quyết định số 05/QĐ-CĐXD ngày 08/01/2019 của Chủ tịch Công đoàn xây dựng Việt Nam về việc tặng cờ thi đua của Công đoàn xây dựng Việt Nam cho 25 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018; Quyết định số 24/QĐ-CĐXD ngày 14/01/2019 về việc tặng Bằng khen Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho 148 tập thể, 719 các nhân thuộc các công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018; Quyết định số 05/QĐ-CĐCQ ngày 05/01/2018 về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018; Quyết định số 20/QĐ-CĐCQ ngày 30/01/2019 về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018.

Thay mặt Lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện đã trao cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các Tập thể, cá nhân nói trên.

Các tin liên quan