Tin hoạt động

Thông báo chương trình Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII 2015

Ngày tạo : 24/11/2015

Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 11 năm 2015. Nội dung chương trình như sau

Thời gian

Nội dung chương trình

7:30 ÷  8:00

Đón khách

8:00 ÷ 8:30

Khai mạc:

- Giới thiệu đại biểu, thông báo về chương trình Hội nghị;

- Viện trưởng Viện KHCN XD: TS. Trịnh Việt Cường phát biểu;

- Trưởng ban khoa học: PGS. TS Trần Chủng: phát biểu tiêu chí khoa học của hội nghị và cách thức chấm điểm.

8:30 ÷ 8:40

- Ổn định tổ chức, các tiểu ban về các phòng họp để làm việc:  

   + Tiểu ban 1 - Phòng họp tầng 2.

   + Tiểu ban 2 - Nhà hội thảo.

   + Tiểu ban 3 - Phòng học tầng 2.

- Trưởng Tiểu ban phát biểu khai mạc tại các tiểu ban.

8:40 ÷ 11:15

Từng tiểu ban nghe các tác giả trình bày báo cáo.

11:15 ÷ 11:45

Ban giám khảo họp chung thống nhất về giải thưởng.

11:45 ÷ 12:15

- Tổng kết hội nghị và trao giải;

- Thông báo kết quả và trao giải thưởng;

- Trưởng BTC: TS. Nguyễn Đại Minh phát biểu bế mạc.

12:15

Tiệc Buffet.


Trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm hội nghị đến dự

Các tin liên quan