Tin hoạt động

Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày tạo : 27/06/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 240-CV/ĐUK ngày 9/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Công văn số 129-CV/ĐU ngày 22/6/2021 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Bộ Xây dựng, ngày 25/6/2021, Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng tham dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Đảng Ủy Bộ Xây dựng tổ chức.

 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà trình bày tại hội nghị

 

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng là toàn thể các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí đảng viên tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ với 20 điểm cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng được truyền đạt tới các đảng viên tham dự hội nghị.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cho biết trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc đẩy mạnh triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm này.

Một số hình ảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Viện Khoa học công nghệ xây dựng:

 

Điểm cầu Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính và Chi bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật và Tài chính kế toán

 

Điểm cầu Chi bộ Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng

Điểm cầu Chi bộ Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và xây dựng

Các tin liên quan