Tin hoạt động

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung

Ngày tạo : 23/07/2017

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã ký quyết định số 887/QĐ-VKH ngày 04 tháng 7 năm 2017 về việc bổ nhiệm Phạm Hồng Trường, kỹ sư điện, Xưởng trưởng Xưởng công nghệ tu bổ di tích và xây dựng trực thuộc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Trung – Viện KHCN Xây dựng giữ chức vụ Phó giám đốc Phân Viện, thời hạn 5 năm kể từ ngày 11/7/2017.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hồng Trường và Phân Viện KHCN Xây dựng miền Trung trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ trong Phân Viện.

Các tin liên quan