Tin hoạt động

THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (IBST) VÀ CÔNG TY CPXD COTECCONS

Ngày tạo : 05/09/2017

Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2017, tại Viện KHCN Xây dựng, 81 Trần Cung, Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (IBST) và CÔNG TY CPXD COTECCONS.

Đại diện cho hai bên là TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng và ông Nguyễn Sỹ Công, TGĐ Công ty CPXD COTECCONS đã ký thỏa thuận hợp tác và cùng thực hiện các nội dung như sau:
- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thiết kế, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; 
-  Biên soạn tiêu chuẩn, quy trình thi công và kiểm soát chất lượng đối với các dạng kết cấu lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam;
-  Nghiên cứu và hỗ trợ lẫn nhau những nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp trong công tác nền móng, kết cấu, vật liệu và công nghệ xây dựng; 
-  Chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực: công nghệ mới trong tính toán thiết kế, vật liệu, giải pháp kỹ thuật hữu ích mà hai bên có nhu cầu;
- Cùng phối hợp trong việc áp dụng tiến bộ Khoa học công nghệ để tổng kết thành công nghệ độc quyền trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu và đảm bảo an toàn xây dựng; 
- Nghiên cứu để hoàn thiện mô hình thi công chuyên nghiệp mang bản sắc Việt Nam tạo được năng lực cạnh tranh Quốc tế;
- Tham dự các hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế; Tham quan học tập ở nước ngoài; 
- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nghệ, thí nghiệm viên và công nhân kỹ thuật.

Các tin liên quan