Tin hoạt động

Giảng viên Đại học Melbourne - Australia, GS.TS. Nelson Lam và TS.Tuan Ngo thăm và giảng dạy tại Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 16/07/2015

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2013, hai giảng viên Đại học Melbourne - Australia là GS.TS. Nelson Lam và TS. Tuan Ngo đã đến Viện KHCN Xây dựng để thăm Viện và tham gia giảng dạy lớp tập huấn "Công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công nhà cao và siêu cao".

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2013, hai giảng viên Đại học Melbourne - Australia là GS.TS. Nelson Lam và TS. Tuan Ngo đã đến Viện KHCN Xây dựng để thăm Viện và tham gia giảng dạy lớp tập huấn "Công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công nhà cao và siêu cao".

Giáo sư, TS. Nelson Lam, BSc(Eng), MSc, DIC, PhD, MICE, MIStructE, là Giảng viên ngành Xây dựng tại trường đại học Melbourne, là chuyên gia được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực động lực học kết cấu, động đất và công nghệ bảo vệ. TS. Tuan Ngo Beng, Meng Sci, Giảng viên chính Khoa Kỹ thuật hạ tầng, Đại học Melbourne, đồng thời là Giám đốc nghiên cứu của chương trình các công nghệ bảo vệ tiên tiến cho các công trình kỹ thuật (APTES) tại Đại học Melbourne.Ngay trong buổi sáng, hai ông đã được Lãnh đạo Viện tiếp đón thân mật và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Tại buổi đón tiếp, GS.TS. Nelson Lam và TS. Tuan Ngo đã đưa ra một số khuyến nghị đối với việc lập bản đồ phân vùng động đất ở Việt Nam. Sau đó GS.TS. Nelson Lam đã trình bày bài giảng về phương pháp thiết kế dựa theo chuyển vị.

Buổi chiều, hai ông sẽ giảng bài tại lớp tập huấn "Công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công nhà cao và siêu cao" và phát chứng chỉ cho các học viên.

Các tin liên quan