Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài “Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lũ lụt, mã số RD 26-21

Ngày tạo : 03/08/2022

Ngày 02/8/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài “Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lũ lụt, mã số RD 26-21. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng – Chủ tịch Hội đồng và chuyên gia đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Viện KHCN Xây dựng.

 

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài RD 26-21

 

Thay mặt nhóm đề tài, chủ trì đề tài TS. Vũ Thành Trung báo cáo kết quả thực hiện đề tài, gồm 4 phần và 2 phụ lục đi kèm: Mở đầu; Nghiên cứu xây dựng tài liệu tập huấn; Kết quả tập huấn tại các địa phương; Kết luận và kiến nghị. Công tác tập huấn các biện pháp phòng chống thiên tai nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro khi xảy ra thiên tai; tập trung phổ biến các chủ trương, chính sách cùng các văn bản pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai bão, lũ cho các cán bộ địa phương.

Đề tài được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật kết hợp với các kết quả nghiên cứu về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phòng chống tác động của gió bão lên các công trình xây dựng từ các chương trình, đề tài nghiên cứu đã có. Tài liệu tập huấn cần đưa ra được các kiến thức cơ bản về thiên tai và các kiến thức chuyên sâu về tác động gió bão lên công trình xây dựng và các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình chịu gió bão nhằm giảm thiểu rủi ro với cách thức dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp cho mọi đối tượng tham gia tập huấn. Tài liệu tập huấn gồm 2 phần: Phần 1, Kiến thức chung về quản lý phòng, chống thiên tai ở Việt Nam; Phần 2, Tác động của gió bão lên công trình xây dựng và một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão đối với công trình.

Hội đồng đã nghe các chuyên gia trong và ngoài Viện trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung: kiểm tra lại tên công trình phòng chống thiên tai; bổ sung phần kiến nghị; bổ sung tài liệu phòng chống lũ; đơn vị phối hợp tổ chức,…

Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý để hoàn thiện đề tài, mã số RD 26-21. Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa  học phù hợp đề tài nghiên cứu trước khi báo cáo Bộ ban hành. Đề tài được đánh giá loại khá.

 

Các tin liên quan