Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Anh

Ngày tạo : 20/09/2023

Ngày 19/9/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Anh với đề tài "Nghiên cứu xác định tuổi thọ còn lại của kết cấu công trình bê tông cốt thép có xét đến ảnh hưởng của khuyết tật, hư hỏng", Hội đồng do GS.TSKH. Nguyễn Đăng Bích làm Chủ tịch, chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, mã số: 9580201. Đến dự Hội đồng có TS. Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng, TS. Cao Duy Khôi, Phó Viện trưởng, các nhà khoa học, thầy hướng dẫn, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của nghiên cứu sinh.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Trong quá trình khai thác sử dụng dưới tác động của tải trọng và môi trường, công trình xây dựng không thể tránh khỏi xuống cấp và hư hỏng. Yêu cầu đặt ra cần đánh giá mức độ an toàn và tuổi thọ còn lại của công trình xây dựng là vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu ở cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy đề tài Nghiên cứu xác định tuổi thọ còn lại của kết cấu công trình bê tông cốt thép có xét đến ảnh hưởng của khuyết tật, hư hỏng" là rất cần thiết hiện nay. Đề tào gồm các nội dung chính: Chương 1. Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu; Chương 2. Xác định độ tin cậy của cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép sử dụng lý thuyết xác suất thống kê và độ tin cậy; Chương 3. Cơ sở khoa học và phương pháp tính toán xác định tuổi thọ còn lại của công trình có xét đến khuyết tật, hư hỏng; Chương 4. Khảo sát, đánh giá xác định tuổi thọ còn lại của công trình xây dựng; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo; Phụ lục.

Nội dung nghiên cứu luận án sử dụng phương pháp xử lý số liệu khảo sát và xác định các tham số đầu vào để xác định mức độ hư hỏng; Nghiên cứu tính toán độ tin cậy của cấu kiện, kết cấu nhà khung bê tông cốt thép khi xết đến khuyết tật, hư hỏng; Nghiên cứu phương pháp tính toán xác định tuổi thọ còn lại của nhà khung bê tông cốt thép khi xét tới ảnh hưởng của khuyết tật, hư hỏng theo TCVN. Từ những nghiên cứu trên luận án đã: Đề xuất phương pháp tính toán tuổi thọ còn lại của công trình theo tính toán ĐTC của cấu kiện, kết cấu; Thiết lập được các thuật toán và quy trình tính toán ĐTC của cấu kiện, kết cấu theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành (TCVN); Thiết lập các bảng tính toán độ tin cậy của cấu kiện, kết cấu; Xây dựng được quy trình tính toán tuổi thọ còn lại của công trình theo hai phương pháp và áp dụng tính toán trên một công trình cụ thể để đánh giá mức độ thực hành và rút ra ưu nhược điểm của hai phương pháp.

 

Viện trưởng, các thầy trong Hội đồng, thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

 

Hội đồng diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp Viện được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện KHCN Xây dựng và các quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Luận án đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức của luận án tiến sĩ khoa học với kết quả với kết quả 7/7 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành. Hội đồng kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Anh.

 

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại Hội đồng

 

Phát biểu tại Hội đồng, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật, đây là bước ngoặt quan trọng đối với cán bộ nghiên cứu cũng như đối với cán bộ làm công tác quan lý đơn vị thuộc Viện. Viện trưởng gửi lời cảm ơn các Thầy trong Hội đồng, các Thầy hướng dẫn, đơn vị chuyên môn, gia đình và các đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh hoàn thành luận án./.

 

Các tin liên quan