Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – Thiết kế móng cọc theo định hướng mới”, mã số RD 120 - 20

Ngày tạo : 30/03/2023

Ngày 28/3/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – Thiết kế móng cọc theo định hướng mới”, mã số RD 120 - 20. Tham dự Hội đồng có Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, các chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần FECON, Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ CTV Việt Nam và Viện KHCN Xây dựng.Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân làm Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

 

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Thay mặt nhóm đề tài, TS. Nguyễn Công Nghĩa, Chủ trì báo cáo đề tài gồm 6 phần, được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn gốc của Anh (BS 8004:2015), Pháp (NF P 94-262), TCVN 10304:2014 và các tài liệu kỹ thuật khác ở trong và ngoài nước. Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc là một trong những tiêu chuẩn cốt lõi, quan trọng của lĩnh vực xây dựng. Phiên bản được sử dụng hiện nay ở Việt Nam là TCVN 10304:2014. TCVN 10304:2014 đã được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn của Nga là SP 24.13330:2011, có tham khảo thêm các tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật khác để phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, sau khi ban hành tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 cũng đã có một số vướng mắc trong quá trình áp dụng. Do đó việc nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – Thiết kế móng cọc theo định hướng mới là cần thiết.

Tiêu chuẩn đưa ra các khuyến nghị chỉ dẫn về thiết kế móng cọc cho nhà và công trình, xây dựng mới, công trình sửa chữa hoặc công trình cải tạo xây dựng, không áp dụng để thiết kế móng cọc của móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của các công trình khai thác dầu khí trên biển và các công trình khác trên thềm lục địa, cung cấp thông tin bổ sung, không mâu thuẫn để sử dụng kết hợp với EN 1997-1 và Phụ lục Quốc gia (PLQG) tương ứng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung như: nội dung của tiêu chuẩn cần bám sát hệ thống tiêu chuẩn theo định hướng mới, đặc biệt là các tiêu chuẩn đang được biên soạn dựa trên TC EN 1997-1 và EN1997-2. quy định về khảo sát, cách xác định sức chịu tải; làm rõ cơ sở, căn cứ thiết lập hệ số an toàn; quy định về khối lượng đất lấp; Rà soát phạm vi áp dụng, cách phân loại cọc để phù hợp với các nội dung trong dự thảo tiêu chuẩn; Rà soát các khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa cho phù hợp; Xem xét bổ sung phụ lục bảng tra hệ số riêng và hệ số tổ hợp để thuận tiện hơn trong việc lựa chọn áp dụng; Cần làm rõ cơ sở khoa học về các nhận định đưa vào trong báo cáo tổng kết và thuyết minh tiêu chuẩn; Thống nhất các ký hiệu và thuật ngữ trong tiêu chuẩn; Rà soát và sửa các lỗi chế bản, các công thức chưa chính xác, cách trình bày phù hợp với TCVN 1-2:2008.

Kết luận phiên họp, TS. Đinh Quốc Dân, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn phản biện, các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý để hoàn thiện đề tài, mã số TC 20-21. Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực nghiên cứu của nhóm đề tài. Nhóm đề tài cần tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn và các sản phẩm của đề tài. Nhiệm vụ được đánh giá loại khá.

 

Các tin liên quan