Tin hoạt động

Lớp tập huấn về “Thiết kế kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn – ACI 318M-14” tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 13/11/2018

Sau khi tổ chức thành công lớp tập huấn về “Thiết kế kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn – ACI 318M-14” tại Hà Nội, ngày 12/8/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng phối hợp với Viện Bê tông Hoa Kỳ (ACI) tổ chức lớp tập huấn về “Thiết kế kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn – ACI 318M-14” tại Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự lớp tập huấn có đại diện cơ sở đào tạo, TS. Randall W.poston và ông MiKe Tholen đến từ Viện Bê tông Hoa Kỳ và đông đảo học viện từ các Viện, Trường Đại học, các công ty tư vấn,....

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe TS. Randall W.poston, Phó Chủ tịch Viện Bê tông Hoa Kỳ và ông MiKe Tholen, Giám đốc Ban Kỹ thuật và Kỹ sư chuyên nghiệp trình bày hướng dẫn nội dung áp dụng tiêu chuẩn ACI 318M-14 và ACI 562M-16, gồm 10 nội dung quan trọng của tiêu chuẩn ACI 318M – 14: Phần giới thiệu chung; Tối ưu hóa; Các cấu kiện; Khớp/Kết nối/Neo; Địa chấn; Vật liệu và Sức bền; Lực kéo và khả năng đáp ứng; Bê tông cốt thép; Xây dựng; Đánh giá.

Bộ tiêu chuẩn ACI 318M – 14 do thành viên của Ủy ban ACI 318 biên soạn, đã được sắp xếp và biên soạn lại từ các phiên bản trước, hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn, dễ áp dụng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Sau khi nghe hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ACI 318M – 14, các học viên được trao đổi, thảo luận với các chuyên gia Viện Bê tông Hoa Kỳ nhằm hiểu cụ thể hơn và áp dụng vào thực tiễn Việt Nam.

 

Các tin liên quan