Tin tức

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021

Ngày 28/4/2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các công tác trong năm 2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 qua ... Chi tiết

Ban hành và công bố tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 91/2021/IBST và TCCS 92/2021/IBST

Viện Khoa học công nghệ xây dựng ban hành và công bố 02 tiêu chuẩn cơ sở: 1) TCCS 91/2021/IBST: Cọc Small NS Eco-pile - Tiêu chuẩn thiết kế 2) TCCS 92/2021/IBST: Cọc Small NS Eco-pile - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. ... Chi tiết