Tin hoạt động

Nghiên cứu biên soạn TCVN Bê tông - Phương pháp thử xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu, mã số: TC 35 - 14

Ngày tạo : 20/09/2015

Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Anh là BS 4873:2009 có tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành và các tài liệu kỹ thuật khác trong và ngoài nước. Trong đó đã đưa vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thiết của Việt Nam. Phương pháp thực hiện như vậy là chấp nhận được.

Cửa đi và cửa sổ bằng hợp kim nhôm đã được sử dụng tương đối phổ biến tại Việt Nam nhưng chưa có tiêu chuẩn cụ thể nào quy định những yêu cầu kỹ thuật đối với loại hình sản phẩm này. Để hoàn thiện cơ sở kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thì việc biên soạn tiêu chuẩn này là cần thiết và đáp ứng với tiến trình hội nhập.  
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Đại Minh -  Phó Viện trưởng Viện KHCN XD làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:
1. Phạm vi áp dụng;
2. Tiêu chuẩn, tài liệu viện dẫn;
3. Thuật ngữ và định nghĩa;
4. Hướng mở của cửa;
5. Các yêu cầu đối với thành phần cấu tạo cửa;
6. Thiết kế và thi công;
7. Lắp kính;
8. Sử dụng, vệ sinh và bảo trì;
9. An toàn trong trường hợp hỏa hoạn;
10. Đảm bảo an toàn khi sử dụng;
11. Khả năng chịu thời tiết;
12. Tính năng hoạt động và độ bền;
13. Vệ sinh, sức khỏe và môi trường;
14. Hiệu suất âm thanh;
15. Khả năng cách nhiệt ;
16. Ghi nhãn.
Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

Các tin liên quan