Tin hoạt động

Hội thảo Quốc tế giữa Bộ Xây dựng, Bộ Đất đai, Tài nguyên và Du lịch Nhật bản và tổ chức JICA Nhật Bản

Ngày tạo : 16/07/2015

Hội thảo Quốc tế với đề tài "Phát triển công nghệ thi công khoan kích ngầm" do Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức với Bộ Đất đai, Tài nguyên và Du lịch Nhật Bản và JICA Nhật Bản đã diễn ra vào hai ngày 18 tháng 3 tại Hà Nội và ngày 20 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo Quốc tế với đề tài "Phát triển công nghệ thi công khoan kích ngầm" do Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức với Bộ Đất đai, Tài nguyên và Du lịch Nhật Bản và JICA Nhật Bản đã diễn ra vào hai ngày 18 tháng 3 tại Hà Nội và ngày 20 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, tham luận do các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam trình bày đã tập trung giới thiệu những công nghệ mới trong công tác khoan kích, kinh nghiệm xử lý trong thi công và phương pháp bảo trì bảo dưỡng đường ống tại Nhật Bản; đánh giá tác động môi trường của công nghệ khoan kích ống ngầm; cách lựa biện pháp thi công Pipe Jacking của Nhật Bản với tiêu chuẩn DIN/BS 12889 và khuyến nghị một số đặc thù khi áp dụng tại Việt Nam.Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tham gia một tham luận tại hội thảo với đề tài: "So sánh, hướng dẫn thiết kế và thi công khoan kích ngầm của Nhật Bản với tiêu chuẩn DIN DWA - 125A/BS 12889 và khuyến nghị một số đặc thù khi áp dụng ở Việt Nam" do tác giả TS. Đinh Quốc Dân và TS. Trần Bá Việt trình bày.

Các tin liên quan