Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu”, mã số TC 38-20

Ngày tạo : 06/10/2022

Ngày 29/9/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép - Thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới, mã số TC 38-20. Tham dự Hội đồng có TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, các chuyên gia đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Thikeco, Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh, Công ty Minh Cường và Viện KHCN Xây dựng.

 

 

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài TC 38-20

 

Đề tài được thực hiện theo Đề án 98 của Thủ tướng chính phủ, trong đó tiêu chuẩn “Kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu” cung cấp các quy định chung cũng như các yêu cầu cụ thể về công tác thi công và nghiệm thu kết cấu thép, phù hợp với các tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu thép dựa trên Eurocodes hiện đang được biên soạn theo định hướng mới.  

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì nhiệm vụ TS. Nguyễn Hồng Hải trình bày một số nội dung chính của đề tài gồm 2 phần: Phần 1: Yêu cầu đánh giá sự phù hợp của các cấu kiện, bộ phận kết cấu (EN 10902:2008+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components); Phần 2: Các yêu cầu kỹ thuật đối với kết cấu thép (BS EN 10902:2008+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures). Đề tài được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn Anh tương ứng với từng phần và có bổ dung, điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam. Bố cục dự thảo tiêu chuẩn phần 1 gồm có 8 chương (Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ, định nghĩa và viết tắt; yêu cầu; phương pháp đánh giá; đánh giá sự phù hợp; phân loại và ký hiệu; ghi nhãn), 2 phụ lục tham khảo và 1 phụ lục quy định. Phần 2 gốm có 14 chương (Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; chỉ dẫn và tài liệu kỹ thuật; sản phẩm cấu thành; chuẩn bị và lắp dựng; hàn; chốt cơ học; lắp dựng; xử lý bề mặt; dung sai hình học; kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chỉnh); 13 phụ lục, trong đó có 7 phụ lục tham khảo và 6 phụ lục quy định.

Hội đồng đã nghe các chuyên gia trong và ngoài Viện trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung: các tiêu chuẩn viện dẫn cần sắp xếp lại, rà soát lại thuật ngữ, định nghĩa tránh xung đột giữa các tiêu chuẩn, một số nội dung về quản lý, phù hợp tay nghề lao động tại Việt Nam, công tác hiệu đính, dịch thuật,…

Kết luận phiên họp, TS. Đinh Quốc Dân, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn phản biện, các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý để hoàn thiện nhiệm vụ, mã số TC 38-20. Hội đồng đánh giá cao sự nghiên cứu nghiêm túc, khoa học của nhóm đề tài, đồng thời cần tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học hoàn thiện tiêu chuẩn. Nhiệm vụ được đánh giá loại khá.

Các tin liên quan