Tin hoạt động

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Quang

Ngày tạo : 01/12/2019

Ngày 30/11/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện do PGS.TS. Cao Duy Tiến làm Chủ tịch theo Quyết định số 1632/QĐ-VKH ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã họp đánh giá luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang với đề tài “Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ Geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai – Lâm Đồng”, Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309. Đến dự Hội đồng có TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đại diện cho cơ sở đào đạo, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Quang

 

Luận án tập trung nghiên cứu các tính chất của bùn đỏ và các loại vật liệu thành phần khác; ảnh hưởng của nồng độ kiềm, nhiệt độ, điều kiện áp suất cao đến độ hòa tan của oxit silic và oxit nhôm trong nguyên liệu; ảnh hưởng của vật liệu, điều kiện dưỡng hộ đến cường độ, hệ số hóa mềm, độ PH và kiềm dư của geopolymer; các tính chất của geopolymer như: phát triển cường độ theo thời gian, khối lượng thể tích, độ hút nước, độ thấm nước, khả năng bám dính với vữa, cường độ khối xây; hiệu quả kinh tế sử dụng gạch geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai Lâm Đồng.

Bố cục Luận án gồm: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng bùn đỏ trong chế tạo geopolymer; Chương 2. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 4. Các tính chất của gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 5. Quy trình công nghệ, ứng dụng thử nghiệm và hiệu quả kinh tế; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo và phụ lục. Luận án đã đạt được một số kết cụ thể: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ của nhà máy Alumin Tân Rai và tro bay nhà máy nhiệt điện nội bộ Tân Rai chế tạo gạch không nung hệ geopolymer theo công nghệ chưng áp với mác cường độ nén M10, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho khối xây; Xác lập được quy luật ảnh hưởng của nồng độ dung dịch kiềm, nhiệt độ, áp suất và thời gian dưỡng hộ ảnh hưởng tỷ lệ thuận với tỷ lệ hòa tan oxit silic của bùn đỏ và tro bay khi chưng áp;...

Luận án của Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang phù hợp với chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309; không trùng lắp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang.

Lãnh đạo Viện và các Thầy trong Hội đồng, các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

Các tin liên quan