Tin hoạt động

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Ngọ Văn Toản

Ngày tạo : 04/02/2020

Ngày 05/02/2020, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện do PGS.TS. Cao Duy Tiến làm Chủ tịch theo Quyết định số 2001/QĐ-VKH ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã họp đánh giá luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Ngọ Văn Toản với đề tài “Nghiên cứu nâng cao cường độ chịu kéo khi uốn và khả năng chống mài mòn của bê tông cát mịn đối với mặt đường bê tông xi măng”, chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309. Đến dự Hội đồng có TS. Nguyễn Đại Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng - đại diện cho cơ sở đào đạo, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá luận án

 

Luận án tập trung nghiên cứu nâng cao cường độ chịu kéo khi uốn và khả năng chống mài mòn của bê tông cát mịn dùng làm mặt đường bê tông xi măng tới đường cấp I và đã đạt được một số kết quả như: Sử dụng cát mịn có mô đun độ lớn từ 1,2 đến 1,9 kết hợp với mạt đá (Mdl = 3,6), xi măng (PC40, PCB40) và phụ gia siêu dẻo gốc polycarboxylate có thể chế tạo được bê tông với cường độ chịu kéo khi uốn trên 5,0 MPa, cường độ chịu nén trên 40 MPa và độ mài mòn nhỏ hơn 0,3 g/cm2, phù hợp để làm mặt đường bê tông xi măng tới đường cấp I; Sử dụng riêng cát mịn (không kết hợp mạt đá), xi măng và phụ gia như trên, có thể nâng cao được cường độ kéo khi uốn của bê tông tới mức tương đương bê tông sử dụng cát mịn kết hợp mạt đá (cường độ chịu kéo khi uốn trên 5,0 MPa và cường độ chịu nén trên 40 MPa), nhưng không làm giảm do độ mài mòn của bê tông xuống mức nhỏ hơn 0,3 g/cm2. Ngoài ra, bê tông sử dụng cát mịn còn bị mất nước, tách vữa, co mềm mạnh hơn bê tông sử dụng cát thô và bê tông sử dụng cát mịn kết hợp mạt đá. Do đó, bê tông loại này chỉ có thể phù hợp để làm mặt đường bê tông xi măng cho đường cấp IV trở xuống hoặc sân bãi khi có biện pháp công nghệ thích hợp nhằm hạn chế nứt mặt bê tông.

Bố cục luận án gồm: Mở đầu; Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và sử dụng của bê tông cát mịn; Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Nâng cao cường độ chịu kéo khi uốn và khả năng chống mài mòn của bê tông cát mịn đối với mặt đường bê tông xi măng; Chương 4: Nghiên cứu một số tính chất của bê tông cát mịn đối với mặt đường bê tông xi măng; Chương 5: Ứng dụng thực tế và đánh giá hiệu quả kinh tế; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo; Phụ lục.

Hội đồng đánh giá Luận án của Nghiên cứu sinh Ngọ Văn Toản đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kỹ thuật, phù hợp với chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, mã số: 9520309; không trùng lặp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Ngọ Văn Toản.

Lãnh đạo Viện và các Thầy trong Hội đồng, các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Nghiên cứu sinh

 

Các tin liên quan