Tin hoạt động

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 6 năm 2019

Ngày tạo : 11/06/2019

Thực hiện thông báo số 798/TB-VKH ngày 24 tháng 5 năm 2019 về tuyển dụng viên chức đợt tháng 6 năm 2019, ngày 11/6/2019 Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức gồm có 14 người.

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức đợt tháng 6 năm 2019.

 

Các tin liên quan