Tin hoạt động

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng với Công ty kiến trúc JungLim và Công ty TNHH kỹ thuật TOPEC, Hàn Quốc

Ngày tạo : 27/11/2018

Vừa qua, tại Hà Nội, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Nguyễn Đại Minh có buổi tiếp và ký kết biên bản ghi nhớ cùng hợp tác với Công ty kiến trúc JungLim và Công ty TNHH kỹ thuật TOPEC, Hàn Quốc. Cùng dự lễ ký kết có lãnh đạo phòng Kế hoạch kỹ thuật, lãnh đạo Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng.


		

 

Tại buổi lễ các bên đã trao đổi, giới thiệu qua chức năng, năng lực và một số dự án đã thực hiện. Các bên đều mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin dự án sắp tới, chuyển giao công nghệ.

Bản ghi nhớ ký kết nhằm thiết lập mối quan hệ kinh doanh “có lợi lẫn nhau” trong các dự án. Các bên sẽ xúc tiến phát triển dự án tại Việt Nam và hợp tác phát triển năng lực mỗi bên thông qua các chương trình giáo dục đào tạo, dự án thiết kế xây dựng,... tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Để thực hiện tốt các nội dung trong bản ghi nhớ, các bên cử ra đầu mối thuận tiện cho việc liên lạc, trao đổi thông tin lẫn nhau.

 

Các tin liên quan