Tin hoạt động

Hội thảo “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới phần 1-1: Quy định chung và quy định cho công trình nhà”, mã số TC35-20

Ngày tạo : 19/04/2022

Ngày 19/4/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức hội thảo “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới - Phần 1-1: quy định chung và quy định cho công trình nhà”. Tham dự Hội thảo có TS. Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng. Về phía Viện, TS. Nguyễn Hồng Hải - Viện trưởng - Chủ trì Hội thảo, TS. Đinh Quốc Dân - Phó Viện trưởng, TS. Nguyễn Đại Minh - Nguyên Viện trưởng; các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, các đơn vị Tư vấn thiết kế VNCC, VCC, Công ty TW-Consultants và các chuyên gia của Viện KHCN Xây dựng.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo đã nghe TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả đề tài và dự thảo tiêu chuẩn. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng và được áp dụng rộng rãi trong hệ thống các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu cốt lõi theo định hướng mới. Dự thảo được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn châu Âu BS EN 1992-1-1:2004+A1:2014, đây là tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes do Ủy ban tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) biên soạn. Dự thảo gồm: Lời nói đầu; Chương 1: Tổng quát; Chương 2: Cơ sở thiết kế; Chương 3: Vật liệu; Chương 4: Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép; Chương 5: Phân tích kết cấu; Chương 6: Trạng thái giới hạn cực hạn; Chương 7: Trạng thái giới hạn sử dụng; Chương 8: Cấu tạo cốt thép và thanh căng ứng suất trước - Tổng quát; Chương 9: Cấu tạo cấu kiện và các quy định cụ thể; Chương 10: Các quy định bổ sung cho cấu kiện và kết cấu bê tông đúc sẵn; Chương 11: Kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ; Chương 12: Kết cấu bê tông không cốt thép và ít cốt thép; Phụ lục từ A đến J và các phụ lục quốc gia. Việc biên soạn mới tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông theo hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu là cần thiết, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài Viện đã trao đổi, góp ý về một số nội dung trong dự thảo tiêu chuẩn, như: yêu cầu của phụ lục quốc gia; thuật ngữ, định nghĩa; sử dụng vật liệu phù hợp với Việt Nam; ăn mòn kết cấu bê tông,…   

Tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Hải - Viện trưởng cảm ơn các chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện bản dự thảo tiêu chuẩn. Đồng thời, Viện trưởng chỉ đạo nhóm thực hiện cần nghiên cứu và có minh chứng cho một số nội dung trong phụ lục quốc gia, nghiên cứu áp dụng một số phụ lục quốc gia các nước phù hợp với Việt Nam; tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản dự thảo tiêu chuẩn.

 

Các tin liên quan