Tin hoạt động

Viện KHCN Xây dựng báo cáo Thứ trưởng về Dự thảo Quy chuẩn An toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng trước khi ban hành

Ngày tạo : 16/07/2015

Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2013, tại phòng họp Bộ Xây dựng số 37- Lê Đại Hành- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội, đã diễn ra buổi họp của Viện KHCN Xây dựng báo cáo Thứ trưởng về Dự thảo Quy chuẩn An toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng trước khi ban hành.

Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2013, tại phòng họp Bộ Xây dựng số 37- Lê Đại Hành- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội, đã diễn ra buổi họp của Viện KHCN Xây dựng báo cáo Thứ trưởng về Dự thảo Quy chuẩn An toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng trước khi ban hành.

Tới dự buổi báo cáo có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Vụ trưởng vụ KHCN & MT Nguyễn Trung Hòa, Phó vụ trưởng Vụ KHCN & MT Trần Hữu Hà, một số cán bộ của Bộ Xây dựng và các cán bộ tham gia biên soạn Quy chuẩn của Viện KHCN Xây dựng.

Tại buổi họp, Chủ trì Đề tài là Tiến sĩ Trịnh Việt Cường- Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã báo cáo Thứ trưởng quá trình biên soạn Quy chuẩn, thuyết minh các căn cứ biên soạn và Dự thảo Quy chuẩn đã được thẩm định tại Bộ KHCN.

Cuối buổi họp, Thứ trưởng đã đánh giá Dự thảo Quy chuẩn về cơ bản đã đạt kết quả tốt, tuy nhiên cần tiếp thu sửa đổi một số điểm bất cập theo ý kiến đóng góp của các chuyên gia Bộ Xây dựng.

Sau khi sửa đổi, bản Dự thảo Quy chuẩn An toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng sẽ được Bộ Xây dựng ban hành theo đúng thẩm quyền của Bộ.


Các tin liên quan