Tin hoạt động

Hội đồng khoa học đánh giá kết quả đề tài QCVN 02:2020/BXD

Ngày tạo : 28/09/2020

Tháng 9/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá kết quả đề tài “Soát xét QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng” do PGS. TS. Trần Chủng làm Chủ tịch Hội đồng. Đề tài do bốn đơn vị phối hợp thực hiện gồm Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Viện Vật lý địa cầu và Hội môi trường xây dựng Việt Nam.

Tại Hội đồng, thay mặt nhóm thực hiện, chủ trì đề tài TS. Nguyễn Đại Minh – Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã nêu lên sự cần thiết phải soát xét, cập nhật QCVN 02:2009/BXD,  nhằm phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của Ngành xây dựng trong bối cảnh hội nhập sâu và rộng hiện nay. Ngoài ra, chủ trì đề tài cũng đã báo cáo về phương pháp thực hiện, cấu trúc của dự thảo quy chuẩn, nội dung chính của dự thảo quy chuẩn, một số thay đổi chính so với quy chuẩn hiện hành, số liệu gió, số liệu động đất, kết luận.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đã phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến xác đáng và sâu sắc cho nhóm thực hiện đề tài. Hội đồng KHCN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài. Theo Hội đồng, đây là quy chuẩn rất quan trọng và cần thiết phải cập nhật, bổ sung cho phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay. Các số liệu điều kiện tự nhiên đưa trong Dự thảo đều do những Cơ quan nghiên cứu có tư cách pháp nhân, có đầy đủ uy tín và bề dày kinh nghiệm lập và cung cấp, nên có độ tin cậy và cơ sở khoa học vững chắc.

Hội đồng KHCN Viện nhất trí nghiệm thu đề tài: Soát xét QCVN 02:2009/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng” loại Xuất sắc.

Các tin liên quan