Tin hoạt động

Lễ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 16/07/2015

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2013, tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng 81- Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội, đã diễn ra Lễ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Viện KHCN Xây dựng.

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2013, tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng 81- Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội, đã diễn ra Lễ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Viện KHCN Xây dựng.

Sáu tháng đầu năm, Viện thực hiện tổng số 47 nhiệm vụ KHCN; thực hiện 60 lượt nhiệm vụ phục vụ quản lý NN và thực hiện tốt các công tác triển khai. Cụ thể các thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm như sau:

I. Nhiệm vụ KHCN

1.1 Đề tài nghiên cứu: Đang thực hiện 13 đề tài, chờ bảo vệ Bộ 2 ĐT.

1.2 Biên soạn tiêu chuẩn, Quy chuẩn: Đang thực hiện 30 TC và QC.

1.3 Dự án: Viện thực hiện 04 DA (01 DA SNKT, 03 DA tăng cường năng lực KĐ); 01 DAHTQT theo Nghị định thư với Australia.

II. Phục vụ chức năng QLNN của Bộ

Sáu tháng đầu năm, Viện đã thực hiện trên 60 lượt nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước.

III. Hoạt động triển khai kỹ thuật

            - Giá trị ký: Toàn Viện đã ký 238,06 tỷ đồng, bằng 102% so với giá trị ký được cùng kỳ năm 2012 (233,37 tỷ) và bằng 54% KH năm 2013.

 - Thực hiện tốt việc phân phối, hoàn chứng từ ...

IV. Công tác đầu tư phát triển Viện

          - Dự án Sửa chữa xây dựng nhỏ Viện KHCN XD năm 2013: Để đảm bảo cơ sở vật chất nhà xưởng, môi trường cây xanh tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho CBCNV toàn Viện và chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

          - Dự án Tăng cường trang thiết bị: Đã hoàn thành Dự án tăng cường trang thiết bị 2012; Thực hiện mua sắm và sửa chữa một số trang thiết bị của Viện.

V. Công tác tài chính kế toán

5.1 Sử dụng tốt vốn NSNN cấp

5.2 Trách nhiệm nộp: Đã nộp 17,340 NSNN tỷ đồng; Hoàn thành đúng hạn việc nộp thuế, quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác với Nhà nước.

5.3 Công tác khác: Đã hoàn thành báo cáo công khai tài chính năm 2012 của Viện và một số công tác khác.

VI. Công tác Hành chính và tổ chức cán bộ

6.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Tổng số CBCNV đến 30/6/2013: 585 CB (trong đó 35 CB do các đơn vị tự trả lương gồm.

- Ký mới HĐLĐ: 16 CB; Chấm dứt HĐLĐ: 15 CB;

- Đảm bảo tốt công tác thi đua, khen thưởng, cử cán bộ đi học tập công tác nước ngoài; Làm các thủ tục theo quy định bổ nhiệm lại 07 CB; Lập quy định quy hoạch dự nguồn CB lãnh đạo; Thực hiện các thủ tục nâng bậc lương thường xuyên 2013 và một số công tác khác.

6.2. Công tác hành chính

          - Đảm bảo tốt công tác văn thư, quản lý con dấu, lưu trữ và đảm bảo thông tin liên lạc của Viện thông suốt; Chuẩn bị kịp thời các tài liệu, văn bản phục vụ công tác của Lãnh đạo Viện; Tổ chức phục vụ tốt các Hội nghị, Hội thảo và đón tiếp các đoàn khách trong nước và ngoài nước; Công tác bảo vệ cơ quan, an ninh quốc phòng và dân quân tự vệ đã duy trì được nề nếp hoạt động...   

VII. Công tác ĐT - TT khoa học, hợp tác Quốc tế

7.1. Thư viện, lưu trữ: Đảm bảo tốt công tác thư viện và lưu trữ.

7.2 Đào tạo: Đào tạo thí nghiệm viên, đào tạo nâng cao và tập huấn sau đại học, phổ biến văn bản pháp luật.

7.3. Đào tạo Tiến sĩ: Đã tuyển được 05 NCS mới; Biên soạn 01 QC đào tạo TS mới; Tổ chức  các lớp học thuộc học phần tiến sĩ cho NCS học ...

7.4 Tạp chí: Đã  xuất bản 02 số tạp chí với 540 cuốn.

7.5. Thông tin mạng Website: 6 tháng đầu năm đã có 95 tin  (so với cùng kỳ năm 2011 là 86 tin, 2012 là 75 tin).

7.6. Hợp tác Quốc tế: Tiếp tục phát huy những mối quan hệ sẵn có và mở rộng quan hệ với các tổ chức, quốc gia khác.

VIII. Các công tác Đoàn thể quần chúng và các công tác khác

- Các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, đoàn TN, Phụ nữ, CCB dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện được phát huy được vai trò của mình trong 06 tháng qua, đã tổ chức tốt lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động văn thể theo phong trào của Cơ quan Bộ XD và địa phương ...

IX. Công tác chuẩn bị tổ chức 50 năm thành lập Viện

          - Thành lập ban tổ chức Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức và Ban khoa học Hội nghị Khoa học, Ban biên soạn kỷ yếu; Phát động viết bài cho Hội thảo và đã chọn được 131 bài viết toàn văn và đảm bảo tốt các công tác khác.

Đánh giá chung về thực hiện KH 6 tháng đầu năm 2013: Xác định được khó khăn ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo, Đảng ủy Viện đã có những chỉ đạo điều hành cụ thể qua từng tháng, từng loại hình công việc để đáp ứng được yêu cầu QLNN của Ngành và nhu cầu của thị trường. Mặc dù giá trị triển khai tiến bộ kỹ thuật của Viện không đảm bảo kế hoạch năm đã đề ra, nhưng về cơ bản đã đảm bảo công ăn việc làm và ổn định tư tưởng của CBCNV toàn Viện, chuẩn bị mọi điều kiện để đáp ứng thực tế khi thị trường có sự khởi sắc.


Các tin liên quan