Tin hoạt động

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Cơ quan Thí nghiệm chứng nhận quốc gia Hàn Quốc

Ngày tạo : 21/11/2019

Ngày 20/11/2019, tại trụ sở Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) đại diện là Viện trưởng Nguyễn Đại Minh và Cơ quan Thí nghiệm chứng nhận quốc gia Hàn Quốc (KCL) đại diện là Chủ tịch Kap Seok YOON. Cùng chứng kiến lễ ký, về phía KCL có chủ tịch, giám đốc trung tâm năng lượng, giám đốc hợp tác quốc tế và các chuyên viên chính; về phía IBST có Phó Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, lãnh đạo các đơn vị: phòng Kế hoạch kỹ thuật, phòng Tổ chức - Hành chính, Viện chuyên ngành Bê tông, Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng, Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng và các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, môi trường tiết kiệm năng lượng.

Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Phòng Thí nghiệm hợp chuẩn Quốc gia Hàn Quốc KCL là hai đơn vị nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc. Năm 2013, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chung và trong thời gian qua hai bên đã có hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên quan tâm. Để mở rộng hợp tác hơn nữa, đồng thời tạo tiền đề cho những dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới, hai bên đồng ý ký biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng cho công trình. Ngoài ra hai bên đã thảo luận về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, môi trường, quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn,...

Biên bản ghi nhớ nêu rõ mục đích, một số nội dung cụ thể tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà như: biên soạn tiêu chuẩn thiết kế tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu cho tòa nhà; kiểm định, chứng nhận vật liệu sử dụng tiết kiệm năng lượng; hợp tác đào tạo cán bộ về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; trao đổi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật;... Hai bên thống nhất sẽ cử người làm đầu mối liên hệ để cùng trao đổi hợp tác trong từng nội dung công việc cụ thể.

Các tin liên quan