Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lương Toàn Hiệp

Ngày tạo : 08/11/2021

Ngày 08/11/2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh  Lương Toàn Hiệp, Hội đồng do PGS.TS. Đoàn Thế Tường làm Chủ tịch theo Quyết định số 1160 /QĐ-VKH ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng với đề tài “Ảnh hưởng của công tác thi công khoan hạ cọc đến sức chịu tải của cọc trong khu vực địa chất không thuận lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh”, chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình ngầm, mã số: 9580204. Đến dự Hội đồng có TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng Phụ trách, TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đại diện cho cơ sở đào đạo, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

 

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân chúc mừng nghiên cứu sinh

 

Các thầy trong Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

 

Bố cục luận án gồm: Phần Mở đầu; Chương 1: Tổng quan nghiên cứu cọc khoan hạ; Chương 2: Cơ sở lý thuyết phân tích cọc khoan hạ; Chương 3: Xây dựng mô hình số và phân tích ảnh hưởng của đường kính lỗ khoan đến ma sát thành của cọc khoan hạ; Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm cọc khoan hạ; Kết luận và kiến nghị; Danh mục công trình khoa học đã công bố của tác giả; Tài liệu tham khảo và Phụ lục.

Nội dung Luận án tập trung nghiên cứu điều kiện địa chất công trình một số khu vực thành phố Hồ Chí Minh, những nơi khó khăn trong công tác hạ cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, tổng quan về phương pháp khoan hạ cọc; kết quả thí nghiệm của mô hình cọc thu nhỏ trong phòng thí nghiệm và cọc thực tế ngoài hiện trường hạ xuống đất nền có hoặc không có khoan dẫn; xây dựng phần mềm phân tích tính toán ứng dụng cho việc phân tích quá trình khoan hạ cọc có hoặc không có khoan dẫn đã được xây dựng để giải quyết những trường hợp cụ thể. Từ đó, Luận án đạt những kết quả như: Ứng dụng phương pháp hệ số Lagrangian tăng cường vào bài toán tiếp xúc vật liệu để giải bài toán biến dạng lớn; Xây dựng phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng quá trình thi công cọc khoan hạ - Phần mềm PDC PileS (Pre Drilled Compression Pile Software); Đề xuất hệ số suy giảm sức chịu tải của cọc khoan hạ đối với cọc ma sát…

Sau khi trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng đánh giá Luận án của nghiên cứu sinh Lương Toàn Hiệp đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kỹ thuật, phù hợp với chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình ngầm, mã số: 9580204; không trùng lặp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước.

Luận án đạt yêu cầu với kết quả 7/7 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành, thay mặt Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng công bố Nghị quyết của Hội đồng và kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Lương Toàn Hiệp./.

 

 

Các tin liên quan