Tin hoạt động

Hội nghị viên chức người lao động năm 2024

Ngày tạo : 29/01/2024

Ngày 26/01/2024, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2024. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024, thông qua cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Viện, Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể và các đại biểu đại diện cho hơn 600 CNVCLĐ toàn Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Kiểm điểm cam kết năm 2023 giữa Viện trưởng và VCNLĐ; Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2021-2023 của Ban Thanh tra Nhân dân; Dự thảo cam kết năm 2024 giữa Viện trưởng và VCNLĐ; Báo cáo thu – chi tài chính năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2024. Theo dự thảo cam kết năm 2024 giữa Viện trưởng và VCNLĐ, về công tác chính trị tư tưởng: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng để VCNLĐ tin tưởng, thông suốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững truyền thống đoàn kết; Lãnh đạo Viện phát triển bền vững; Thực hiện đúng Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ cơ sở trong hoạt động của Viện. Về công tác phục vụ Quản lý Nhà nước của Ngành, ưu tiên tối đa một số nhiệm vụ chính: các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng; các công trình trọng điểm quốc gia; các công việc khác theo yêu cầu. Về công tác nghiên cứu khoa học, triển khai tiến bộ kỹ thuật: Rà soát, sửa đổi quy chế triển khai dịch vụ kỹ thuật; triển khai tốt các nhiệm vụ trong Đề án 198 của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng; ban hành các tiêu chuẩn thiết kế cốt lõi đã được Bộ giao; tăng cường các hoạt động dịch vụ nghiên cứu – triển khai. Các hoạt động về đầu tư; công tác tổ chức hành chính; công tác đào tạo, thông tin khoa học; công tác đời sống, việc làm; hoạt động của các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Hội nghị đã có sự thống nhất cao của các đại biểu có mặt thông qua Cam kết năm 2024 giữa Viện trưởng và VCNLĐ; Báo cáo thu – chi tài chính năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2024.

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải điểm qua những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong năm 2023. Năm 2023, Viện gặp nhiều khó khăn, chịu tác động từ khách quan, chủ quan nhưng với sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và sự đoàn kết của CNVCLĐ, Viện đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Ban hành quy chuẩn 06 sửa đổi bổ sung năm 2023; doanh thu tăng do có sự điều chuyển một số đơn vị tập trung và lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng; không có đề tài chậm muộn. Viện trưởng nhấn mạnh thành công Viện đã đạt được trong năm 2023 đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong năm 2024 là Lãnh đạo một số đơn vị chưa phát triển, còn khó khăn cần có bước phát triển mạnh mẽ, có tham vọng hoài bão đưa đơn vị phát triển. Đồng thời năm 2024, Viện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Đề án 198 của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng; Biên soạn Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cốt lõi phục vụ cho Bộ, Ngành; Thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu, triển khai; Đầu tư tăng cường trang thiết bị trọng điểm; tập trung cho các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước mang tính chuyên sâu; tiếp tục cơ cấu một số đơn vị,...

 

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 -2026

 

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân. Kết quả 05 cán bộ đã trúng cử vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 -2026.

Và để ghi nhận kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, Viện đã công bố các Quyết định khen thưởng của Viện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động trong năm 2023.

 

Đồng chí Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Công đoàn Viện phát trọng phong trào thi đua

 

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã phát động phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị:

 

 

Các tin liên quan