Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Ngày tạo : 27/01/2016

Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2016, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Tới dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy cùng một số lãnh đạo khối cơ quan Bộ.

Năm 2015, Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ QLNN, nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN), đầu tư xây dựng cơ bản... Trong công tác phục vụ chức năng QLNN, Viện đã thực hiện trên 160 nhiệm vụ với các nội dung: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng; Tr­ưng cầu GĐCL CT XD; Góp ý xây dựng dự thảo văn bản pháp luật liên quan kỹ thuật do Bộ và các ban, ngành, địa phương yêu cầu; Tham gia tổ chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm; Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp theo yêu cầu của các Ban, Ngành; Trưng cầu giám định; Phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật và giải đáp các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực XD theo yêu cầu trực tiếp của các địa phương; Giải đáp các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

Trong công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tiêu chuẩn, Viện thực hiện 109 nhiệm vụ KHCN, 14 đề tài nghiên cứu, đang thực hiện 86 tiêu chuẩn và quy chuẩn và 09 dự án... Các đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với các DN thực hiện các đề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và biên soạn TC nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý phục vụ cho việc chuyển giao các công nghệ mới vào Việt Nam. Một số đề tài còn chậm tiến độ nghiệm thu tại HĐKH Viện. Cần bố trí cán bộ thực hiện đề tài, các việc phục vụ QLNN của Ngành hợp lý để đảm bảo hài hòa giữa công tác nghiên cứu và triển khai; Tích cực hơn trong việc thực hiện các đề tài cấp Viện về nghiên cứu thăm dò, hoàn thiện công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai TBKT của Viện;

Toàn Viện đã ký 656,79 tỷ đồng, bằng 163% so với giá trị ký được cùng kỳ năm 2014 (402,15 tỷ) và bằng 199% KH năm 2015. Có 13/15 đơn vị đã ký được trên 100% KH năm, trong đó có 03 đơn vị ký được trên 200% KH năm: Trung tâm tư vấn thiết kế  268% (69,66 tỷ); TT Trắc địa  268% (27,29 tỷ); TT Công nghiệp Hạ tầng  228% (36,51 tỷ); có 02 đơn vị ký được trên 300% KH năm: TT Thiết bị 357% (89,29 tỷ); TT Ăn mòn 419% (146,68 tỷ).

Nhìn lại những thuận lợi và khó khăn trong năm 2015, Viện KHCN Xây dựng đặt ra một số mục tiêu năm 2016 như sau: Đổi mới, nâng cao sức mạnh công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của Viện, phục vụ kịp thời yêu cầu QLNN của Ngành; Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Bám sát Chiến lược phát triển KHCN ngành Xây dựng; Ổn định và dần nâng cao đời sống cán bộ; Có tích lũy để phát triển; Từng đơn vị phát huy thế mạnh, xây dựng mũi nhọn tạo uy tín và thương hiệu trên thị trường; Tăng cường xây dựng các đề tài NCKH bằng mọi nguồn vốn; Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý các mặt hoạt động của Viện theo hướng hạch toán đầy đủ, phân cấp trách nhiệm sâu và giảm thiểu các thủ tục rườm rà không cần thiết, chuẩn bị tốt công tác tài chính để các đơn vị chuyển sang tự chủ hoàn toàn về tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy  đánh giá cao các thành tích mà Viện KHCN Xây dựng đã đạt được, lưu ý những thế mạnh của đơn vị cần được phát huy trong năm tới đó là tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tư duy đổi mới, sáng tạo, khai thác thế mạnh về nghiên cứu KH&CN, phát huy tính hiệu quả kinh tế của các công nghệ hiện có và phát triển thêm những công nghệ mới, gắn nghiên cứu với dịch vụ, sản xuất, với các doanh nghiệp để phát triển theo lộ trình của một doanh nghiệp KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thứ trưởng mong muốn Viện phát huy thế mạnh, tiếp tục phấn đấu đạt kế hoạch năm 2016.

Ảnh: Viện trưởng TS. Trịnh Việt Cường phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Thứ trưởng Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị

Các tin liên quan