Tin hoạt động

Đại hội Hội cựu chiến binh lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày tạo : 21/12/2016

gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và tiến hành Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội về phía Hội Cựu chiến binh Quận Cầu Giấy có đồng chí Trần Đình Trọng – Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tý – Phó chủ tịch Hội, Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Bệnh Viện E; về phía Viện KHCN Xây dựng có đồng chí Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng Tổ chức Hành chính, và toàn thể hội viên hội Cựu chiến binh Viện.

Đại hội đã được nghe đồng chí Vũ Văn Chủ, Chủ tịch Hội trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo đã nêu rõ một số kết quả đã đạt được và còn hạn chế về các mặt: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động triển khai; Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; và các công tác khác. Từ những kết quả đã đạt được và chưa đạt được, Hội đề ra phương hướng công tác và một số chỉ tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ mới 2017-2022. Các Hội viên tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo và phương hướng cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới được tốt hơn, các ý kiến tập trung vào việc đánh giá các hoạt động và thành tích đạt được của các đồng chí thuộc Hội, đề xuất các hoạt động nhằm phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, không ngại khó khăn, gian khổ của các cự chiến binh trong môi trường hoạt động tại đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận Trần Đình Trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Cựu chiến binh Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận đề nghị Hội Cựu chiến binh Viện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ tới; phát huy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nghị quyết của Hội vào các hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, và bầu ra Ban chấp hành Hội mới có 03 đồng chí gồm: Vũ Văn Chủ, Vũ Thị Hằng và Nguyễn Mạnh Cường. 

Các tin liên quan