Tin hoạt động

Hội thảo chuyên đề về BIM ở giai đoạn thiết kế

Ngày tạo : 15/10/2022

Ngày 13/10/2022, Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề về BIM ở giai đoạn thiết kế. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng và Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng, Trung tâm tư vấn xây dựng Công nghiệp và hạ tầng và đông đảo các cán bộ quan tâm đến phát triển công nghệ BIM trong Viện.

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề về BIM ở giai đoạn thiết kế

 

Ông Vũ Văn Chủ - Phó giám đốc Trung tâm TVTK & XD trao đổi tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe các báo cáo chuyên đề về: Các hướng dẫn/Quy định pháp luật hiện hành liên quan đến BIM và đánh giá kế hoạch triển khai BIM của Trung tâm tư vấn; Những đúc kết rút ra từ quá trình học tập triển khai Bim tại Trung tâm tư vấn từ năm 2020 đến nay và các thảo luận liên quan đến vai trò BIM Manager trong giai thiết kế công trình; Những đúc kết rút ra trong quá trình triển khai công tác thiết kế công trình trong vai trò thực hiện và điều phối BIM - Bộ môn kết cấu, Bộ môn kiến trúc, Bộ môn ME; Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế tại Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng (Giới thiệu về Phần mềm hỗ trợ tính toán và triển khai bản vẽ kết cấu chuyên nghiệp, hiện trạng triển khai áp dụng BIM, giải pháp đã triển khai áp dụng, kết quả đạt được, các đề xuất và kiến nghị).

Hội thảo cũng đã dành phần lớn thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong quá trình thi công ứng dụng công nghệ phát triển BIM. Một số ý kiến trao đổi cho rằng ứng dụng công nghệ BIM rất cần được đẩy mạnh phát triển, cần có bộ tiêu chuẩn chung về BIM, thêm nhiều hình ảnh thực tế cho từng lĩnh vực, nghiên cứu ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả nhất, nên tập trung vào một số công việc đã thực hiện được, vấn đề đặt ra cần cụ thể và có tính hệ thống,…

Phát biểu chỉ đạo, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải đề nghị nhóm nghiên cứu cần bổ sung, chỉnh sửa báo cáo đầy đủ, đa dạng về nội dung hơn để chuẩn bị cho các Hội thảo về BIM trong và ngoài Viện; đề xuất xây dựng nhóm nghiên cứu phát triển về BIM gồm các cán bộ có chuyên môn, năng lực thực hiện; Kinh phí áp dụng cho dự án cụ thể.

Các tin liên quan