Tin hoạt động

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật

Ngày tạo : 07/06/2022

Ngày 07/6/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Hồng Hải, Bí thư đảng ủy, Viện trưởng, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định số 899/QĐ-VKH ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Thạc sĩ kinh tế xây dựng, Phó Trưởng phòng Phụ trách giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Viện KHCN Xây dựng kể từ ngày 02/6/2022.

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thùy Vân đã được sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ trong Phòng, mong đồng chí tiếp tục cố gắng, công hiến cho sự phát triển của Viện. Viện trưởng nhấn mạnh, phòng Kế hoạch kỹ thuật là một trong 3 phòng chức năng thể hiện các quyết định của Viện, là phòng điều hành tất cả các hoạt động triển khai Viện, cần quan tâm đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm; Lãnh đạo phòng cần có sự phân công nhiệm vụ đặc biệt là công tác quản lý khoa học công nghệ; điều hành, đảm bảo tốt các hoạt động về pháp lý,…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Vân cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ trong Phòng đã tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ. Đồng chí ý thức được đây vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao và hứa sẽ cố gắng học tập rèn luyện bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết kế thừa truyền thống tốt đẹp của đơn vị vì sự phát triển bền vững của Viện.

Các tin liên quan