Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày tạo : 16/06/2020

Ngày 15/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Văn Cư, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa 2015 - 2020; Góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Xây dựng, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm  lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ xây dựng trong tất cả các mặt hoạt động chính trị và công tác chuyên môn của Viện. Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ giao, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; xây dựng các chi bộ và đảng bộ vững mạnh. Tính đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ Viện gồm 194 đảng viên (trong đó có 179 đảng viên chính thức, 15 đảng viên dự bị) sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Viện luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, lãnh đạo điều hành các hoạt động của Viện; đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ và khả năng nghiên cứu khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy Viện đưa ra các chủ trương kịp thời, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ có tính thực tiễn cao, biên soạn nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn quan trọng và tham mưu nhiều định hướng lớn cho Bộ. Viện đã chủ trì trình Bộ ban hành 04 quy chuẩn, đang biên soạn 02 quy chuẩn dự kiến trình Bộ trong năm 2020. Thực hiện rà soát hoàn thiện 06 tiêu chuẩn thiết kế cốt lõi, thực hiện xong các nhiệm vụ quan trọng của đề án 198 Bộ giao, hoàn thành nhiều chương trình trọng điểm,… góp phần quan trọng vào giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp của Ngành. Hàng năm, Viện thực hiện khoảng trên 100 nhiệm vụ với các nội dung tập trung giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình quan trọng, có ý nghĩa chính trị; trưng cầu giám định chất lượng công trình; hỗ trợ cán bộ, tham gia các nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước;… Đảng ủy, lãnh đạo Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đảm bảo tự chủ chi thường xuyên và tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch hàng năm.

Trong nhiệm kỳ tới 2020 - 2025, Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Giai đoạn 2020 - 2025 Viện sẽ phấn đấu trở thành tổ chức khoa học công nghệ công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và tiến tới chi đầu tư theo lộ trình và quy định của pháp luật. Đảng ủy Viện tiếp tục lãnh đạo Viện thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của Bộ, Ngành giao; thực hiện nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

Đại hội cũng đã nghe 08 báo cáo tham luận với các chủ đề: Công tác tư vấn giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác phát triển đảng viên; Công tác phục vụ quản Nhà nước và phát triển thương hiệu của Viện; Công tác nghiên cứu khoa học, triển khai tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực Kết cấu và công nghệ xây dựng; Công tác đào tạo và nghiên cứu, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực bê tông và vật liệu xây dựng; Công tác sản xuất kinh doanh, cơ chế, quy chế chính sách để phát triển; Công tác chuyển giao công nghệ trong hoạt động triển khai; Công tác trùng tu di tích, các công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng; Lĩnh vực trắc địa xây dựng và kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ. Các báo cáo đã giúp cho các đại biểu tích lũy thêm kinh nghiêm trong công tác đảng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Lê Quang Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời nhấn mạnh đây là Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 5 năm nên tính chất, nội dung khác so với các Hội nghị tổng kết. Đồng chí Lê Quang Hùng đã chỉ đạo Đại hội cần tập trung trao đổi, thảo luận một số nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển Viện nhiệm kỳ tới đó là: Thứ nhất, Đại hội thảo luận để lựa chọn được cơ cấu nhân sự cấp ủy của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là chủ trương Đảng gắn liền với chính quyền nên người lãnh đạo cấp ủy đồng thời là lãnh đạo Viện. Việc lựa chọn này là nền tảng cho sự phát triển của 5 năm tiếp theo. Thứ hai, xem xét lựa chọn mô hình phát triển Viện KHCN Xây dựng trong 5 năm tới như thế nào để phù hợp với sự phát triển của đất nước và đòi hỏi của thực tiễn. Đây là vấn đề lớn Đại hội cần thảo luận, cần tạo sự đột phá và hướng đi cụ thể. Thứ ba, về cơ cấu tổ chức Viện trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có số lượng các đơn vị trực thuộc hợp lý tinh gọn. Từ đó, đưa ra phương hướng giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng Lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện. Thứ tư, về quy hoạch và xây dựng trụ sở chính tại Viện và phân Viện. Thứ năm, để đảm bảo hoạt động của Viện KHCN Xây dựng việc xây dựng, rà soát các quy chế, trong đó có quy chế triển khai phải làm sao huy động được thế mạnh của các cá nhân và tổ chức trong Viện. Từ những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng đảng, công tác chính quyền, công tác chuyên môn và các công tác khác. Thứ trưởng Lê Quang Hùng chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Ban chấp hành đảng ủy của nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ lãnh đạo Viện KHCN Xây dựng hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đại Minh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu cảm ơn chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Xây dựng

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Đại Minh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng và Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ cụ thể hóa trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mong Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ để Ban chấp hành Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Đại Minh chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 08 đồng chí có phẩm chất tốt, có năng lực trí tuệ, có đủ sức khỏe, có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng tập hợp quần chúng và đặc biệt là rất năng động, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn có thể lãnh đạo Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Bộ và Ngành giao, đưa Viện KHCN Xây dựng ngày càng phát triển, uy tín thương hiệu và vị thế của Viện ngày càng nâng cao, đời sống CBCNVC và người lao động ngày càng được cải thiện. Đại hội đã bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả 100% đại biểu tham dự Đại hội tán thành. Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

 

Các tin liên quan