Tin hoạt động

Hội nghị công bố quyết định thành lập 02 phòng chuyên môn thuộc Trung tâm các dự án quốc tế và xây dựng, quyết định giao nhiệm vụ cán bộ

Ngày tạo : 14/04/2022

Ngày 14/4/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức công bố và trao quyết định thành lập 02 phòng chuyên môn thuộc Trung tâm các dự án quốc tế và xây dựng, quyết định giao nhiệm vụ cán bộ. Tham dự Hội nghị có Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân, Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính, Lãnh đạo và toàn thể VCNLĐ Trung tâm.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trần Thị Lan công bố các quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng: Quyết định số 595/QĐ-VKH ngày 4 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập phòng Tư vấn và ứng dụng công nghệ và Phòng Dự án và phát triển công nghệ, trên cơ sở chia tách phòng Tư vấn các Dự án quốc tế và chuyển giao công nghệ; Quyết định số 596/QĐ-VKH ngày 4 tháng 4 năm 2022 về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Hùng – Tiến sĩ kỹ thuật, Trưởng phòng Tư vấn các Dự án quốc tế và chuyển giao công nghệ giữ chức vụ Trưởng phòng Tư vấn và ứng dụng công nghệ, kể từ ngày 4/4/2022; Quyết định số 597/QĐ-VKH ngày 4 tháng 4 năm 2022 về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Danh Sơn- Tiến sĩ kỹ thuật, Phó Trưởng phòng Kết cấu và nền móng công trình giữ chức vụ Trưởng phòng Dự án và phát triển công nghệ, kể từ ngày 4/4/2022.

 

 

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân chúc mừng Trung tâm các Dự án quốc tế và xây dựng và hai cán bộ được giao nhiệm vụ

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân chúc mừng Trung tâm các Dự án quốc tế và xây dựng, hai đồng chí Trần Hùng và Trần Danh Sơn đã được sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, lãnh đạo và VCNLĐ Trung tâm. Phó Viện trưởng chúc hai cán bộ được giao nhiệm vụ sức khỏe, phát huy hết năng lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Viện. Trung tâm cần xác định rõ nhiệm vụ, định hướng phát triển cụ thể của 02 phòng mới thành lập, sớm triển khai công tác kiện toàn nhân sự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hùng và Trần Danh Sơn cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ trong Trung tâm đã tin tưởng, ủng hộ và giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Hai cán  bộ được giao nhiệm vụ ý thức được đây vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm rất lớn và hứa sẽ phấn đấu, cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh.

 

Các tin liên quan